Menu
1 min
1 mrt 2016

Wijziging belastingtarieven: Wat betekent dit voor uw nettoloon?

Michiel Chevalier
Michiel Chevalier

Eind 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Het plan bevat een aantal aanpassingen op het wetsvoorstel dat eerder door de Tweede Kamer was aangenomen. Zo wordt het tarief van de inkomsten- en loonbelasting van de tweede en derde schijf 40,4% in plaats van 40,2%. Vanaf april wordt een tabeltarief toegepast van 40,46% om een inhaaleffect te creëren over de eerste 3 maanden van 2016.

Verschil netto maandloon
Aan de hand van een rekenvoorbeeld laten wij u graag zien wat dit verschil van 0,2% voor uw netto maandloon betekent.

Vanaf een bruto maandloon van ongeveer €1680,- gaat het netto maandloon er geleidelijk meer op achteruit, waarna deze achteruitgang vanaf een bruto maandloon van ongeveer €5800,- stabiel blijft. Het verschil in nettoloon kan oplopen tot ongeveer €10,- per maand.

Screen_Shot_2016-02-29_at_17.00.41.png

In bovenstaande berekening is er geen rekening gehouden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao verhogingen. Er is uitgegaan van werknemers onder de pensioengerechtigde leeftijd.

Begin maart worden de nieuwe percentages toegepast in de Nmbrs® salarisapplicatie.

 
Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Michiel Chevalier
Michiel is the CEO of Nmbrs®. He's an expert and innovator in the field of online HR- and payroll applications.
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief