Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om je aan te melden voor een evenement of om producten van Nmbrs® aan te kopen.

Nmbrs® legt jouw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht en de levering en verbetering van onze diensten. Jouw gegevens kunnen door Nmbrs® worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Nmbrs®. Indien je hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen kun je contact met ons opnemen. Nmbrs® verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage. Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Nmbrs® geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt. Als je meer wilt weten over de betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kun je contact met ons opnemen.

Nmbrs gebruikt cookies

Bij de dienstverlening gebruikt Nmbrs "cookies". Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer is opgeslagen voor tracking doeleinden. Een cookie identificeert geen persoonlijke informatie, maar informatie over je computergebruik. Je kunt de browser op de hoogte stellen wanneer je een cookie ontvangt, zodat je altijd kunt accepteren of weigeren. Het afwijzen van cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de functionaliteit en de bruikbaarheid van de website.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Nmbrs® behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat je altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2015.