Menu
Accountant
1 min
4 jun 2024

Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli 2024

Fenna Leemans
Fenna Leemans

Het is ieder jaar een terugkerend onderwerp: het vervallen van vakantiedagen. Op 1 juli 2024 vervallen de wettelijke vakantiedagen die medewerkers in 2023 hebben opgebouwd. Als werkgever ben je verplicht medewerkers hierover te informeren, zodat zij deze vakantiedagen alsnog kunnen opnemen. In deze blog leggen we kort uit hoe dit ook alweer zit en bespreken we het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. 

Wettelijke versus bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen worden ook wel de minimumvakantiedagen genoemd. Iedere werknemer heeft recht op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week vakantie per jaar. Dit betekent dat als een werknemer fulltime werkt, hij recht heeft op 20 vakantiedagen per jaar. Bij parttime werknemers worden de wettelijke vakantiedagen naar rato berekend op basis van het aantal gewerkte uren. Als een werknemer in de loop van het jaar in dienst komt, wordt de opbouw van de wettelijke vakantiedagen naar rato berekend. Deze vakantiedagen zijn wettelijk vastgelegd en gelden voor elke werknemer, ongeacht de sector of de lengte van het dienstverband.

Daarnaast is in een individuele arbeidsovereenkomst of cao vaak geregeld dat de werknemer recht heeft op meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum, dit noemen we bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na afloop van het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. De in 2023 opgebouwde bovenwettelijke uren verjaren dus per 1 januari 2029.

Vervaltermijn wettelijke vakantie-uren 

De opgebouwde wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

De gedachte achter het verval van wettelijke vakantiedagen is dat werknemers gestimuleerd worden om hun vakantie binnen een redelijke termijn op te nemen. Het is niet de bedoeling dat werknemers hun vakantiedagen jarenlang opsparen zonder er daadwerkelijk gebruik van te maken. Door een vervaltermijn in te stellen, wordt voorkomen dat vakantiedagen onbeperkt kunnen worden opgespaard en wordt het belang van regelmatige rust en ontspanning benadrukt. Ben je benieuwd wat er gebeurt met niet-opgenomen vakantiedagen als een werknemer ziek wordt? Je leest er alles over in deze blog over vakantiegeld en ziekteverlof: hoe zit dat precies? 

Als salarisadministrateur is het van belang om jouw klanten tijdig te informeren over het vervallen van wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2024. In Nmbrs is het verlof per medewerker op te vragen op medewerkersniveau, daarnaast is er op bedrijfsniveau een rapport aanwezig om dit op grotere schaal te bekijken.

⛱️ Wil je naast vakantiedagen ook alles weten over vakantiegeld? 

Wij hebben de belangrijkste stappen voor een zorgeloze uitbetaling voor je op een rij gezet. Download de checklist en ontdek waar je op moet letten bij de uitbetaling van het vakantiegeld.  

 
Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Fenna Leemans
Als Content Marketeer richt Fenna zich op het creëren van prikkelende content voor accountants en salarisadministrateurs. Met haar expertise zorgt ze ervoor dat zelfs de meest complexe onderwerpen worden vertaald naar begrijpelijke taal.
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief