Menu
HR
4 min
31 aug 2023

Waarom Performance Management onmisbaar is voor succesvolle organisaties

Martine Janzen
Martine Janzen

Voor elke organisatie geldt: het succes is voor een groot deel afhankelijk van de prestaties van haar medewerkers. Performance management of prestatiemanagement helpt professionals het beste uit zichzelf halen en is daarom sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel binnen bedrijven en organisaties. Maar wat is Performance Management precies en hoe gebruik je het? Lees snel verder...

De manier waarop organisaties performance management inzetten, is sterk aan het veranderen en verschuift steeds meer van een traditioneel beoordelingsproces naar het voortdurend in gesprek zijn met medewerkers. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van performance management, wat de laatste ontwikkelingen zijn, en hoe je hier als organisatie de vruchten van plukt.

Wat is performance management precies?

Performance management is de manier waarop organisaties de prestaties van medewerkers monitoren, beoordelen en verbeteren met als doel dat zij op de toppen van hun kunnen presteren. Het is een continu proces dat zich richt op het optimaliseren van de prestaties van medewerkers op basis van het geven van feedback en het formuleren van doelstellingen en ontwikkelplannen. Traditioneel bestaat performance management vaak uit twee formele momenten per jaar. Beter bekend als het functionerings- en beoordelingsgesprek. 

Het belang van performance management

Performance management is om verschillende redenen van cruciaal belang voor organisaties. Allereerst geeft het de mogelijkheid voor het beoordelen van prestaties van individuele medewerkers en teams. Zo stuur je snel bij waar nodig. Met als effect? Het vergroten van de algehele productiviteit en efficiëntie van de organisatie. Door het helder formuleren van doelen en het monitoren van de voortgang, richt je met performance management op datgene wat daadwerkelijk belangrijk is voor het succes van de organisatie.

Niet geheel onbelangrijk: effectief performance management stimuleert de ontwikkeling van medewerkers. Onmisbaar hierbij is het vormgeven van een HR-cyclus waarin regelmatige feedback en coaching vaste elementen zijn. Hierdoor draagt deze cyclus structureel bij aan de ontwikkeling van medewerkers en het verbeteren van hun vaardigheden. Een goed ingerichte performance managementstrategie helpt bij het identificeren van medewerkers met veel potentie. Medewerkers die kunnen groeien binnen de organisatie en op termijn mogelijk in aanmerking komen voor leiderschapsposities. Denk je dat je moet wachten met een nieuwe HR-cyclus tot het nieuwe jaar van start gaat? In deze blog lees je waarom je vandaag nog wilt starten.

De evolutie van traditionele beoordelingen naar continue feedback

In steeds meer organisaties heeft de traditionele beoordelingscyclus, met een paar formele gesprekken per jaar, plaatsgemaakt voor een meer flexibele benadering. De belangrijkste reden achter deze evolutie is dat de traditionele aanpak in veel gevallen simpelweg niet effectief bleek. Tijdens het klassieke functionerings- en beoordelingsgesprek komen voornamelijk managers aan het woord, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het proces en de beoordeling. In de praktijk zijn deze gesprekken vaak ‘moetjes’, waar werknemers flink tegen op zien en die lang niet altijd voor betere prestaties zorgen.

Hiervoor is een beoordelingscyclus waarbij continue feedback centraal staat in de plaats gekomen. Medewerkers gaan hierbij regelmatig met leidinggevenden en collega’s in gesprek. Ze bespreken prestaties, stemmen doelen af en identificeren eventuele obstakels. Door de continue feedbackloop die zo ontstaat, voeren medewerkers sneller dan bij het traditionele model de aanpassingen door die nodig zijn voor het verbeteren van hun prestaties.

Traditionele beoordelingscyclus:

 • Gebaseerd op jaarlijkse of halfjaarlijkse formele beoordelingscycli.
 • Nadruk op eenrichtingsverkeer van informatie: managers geven feedback en beoordelen medewerkers.
 • Focus op het evalueren van prestaties in het verleden.
 • Vaak ervaren als verplichte en tijdsintensieve processen.
 • Beoordelingen worden voornamelijk gedaan door managers, met weinig betrokkenheid van collega's.

Modern Performance Management:

 • Flexibele en doorlopende aanpak met frequente interactie.
 • Benadrukt tweerichtingscommunicatie: medewerkers en managers voeren regelmatig gesprekken en geven feedback.
 • Gericht op het stimuleren van voortdurende verbetering en groei.
 • Minder focus op beoordeling en meer op ontwikkeling en groeikansen.
 • Inclusie van continue feedback van collega's en zelfevaluatie.
 • Stelt medewerkers in staat actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling en prestaties.

Impact op werknemersbetrokkenheid en retentie

Een goed performance managementproces heeft aanzienlijke invloed op werknemersbetrokkenheid en retentie. Professionals voelen zich meer gewaardeerd en gemotiveerd als werkgevers hun prestaties erkennen en belonen. Het faciliteren van continue feedback zorgt voor open communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers, wat het gevoel van betrokkenheid verder vergroot. Dit leidt op zijn beurt tot hogere werknemerstevredenheid, betere prestaties en lagere verloopcijfers.

Impact op betrokkenheid en retentie:

 • Goed performance management verbetert werknemersbetrokkenheid en retentie door het faciliteren van waardering, erkenning en continue feedback te.
 • Open communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers vergroot de betrokkenheid.

Van beoordeling naar ontwikkeling

Modern en effectief performance management kenmerkt zich door een verschuiving van een beoordelingsgerichte aanpak naar een ontwikkelgerichte aanpak. In plaats van een focus op het beoordelen van prestaties in het verleden, ligt de nadruk in de moderne HR-cyclus op het identificeren van groeikansen en het creëren van ontwikkelplannen voor de toekomst. Van plan om je HR-cyclus te vernieuwen? In deze blog bespreken we drie cruciale thema's die je op weg helpen. Dankzij deze benadering focussen medewerkers zich voortdurend op leren en groeien, wat zowel gunstig is voor hun individuele ontwikkeling als voor het succes van de organisatie.

Werken aan doelen en met elkaar het gesprek aangaan

Structureel werken aan de ontwikkeling van individuele medewerkers vraagt om een concrete stip op de horizon. Die creëer je door het formuleren van heldere doelen en voortdurend met elkaar in gesprek gaan. Bij team- en organisatiedoelstellingen is er vaak sprake van strategische doelen waarvan het belangrijk is dat alle medewerkers ervan op de hoogte zijn. Wie er zeker van wil zijn dat dit zo is, zet deze strategische doelen standaard op de agenda tijdens periodieke overleggen. Organisatie en teamdoelen altijd top of mind? Met een Performance Management tool is iedereen actief bezig met zijn ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeldoelen, al dan niet in kpi’s geformuleerd, hangen uiteraard meer van het individu af. Deze doelen bespreek je gedurende het hele jaar in voortgangsgesprekken of evaluaties. Zo stuur je eenvoudig bij wanneer dat nodig is en help je medewerkers bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het continu geven en vragen van feedback houdt deze persoonlijke doelstellingen top-of-mind. Creëer vooral een veilige omgeving waarin medewerkers niet alleen feedback ontvangen van leidinggevenden en collega’s, maar deze ook zelf mogen geven. Deze methode staat bekend als 360 graden feedback. Wanneer je deze elementen onderdeel maakt van je performance management, help je medewerkers met hun groei en vergroot je de kans op succes voor je organisatie.

Laat je inspireren

Benieuwd hoe Performance Management er in de praktijk uit ziet? In deze klantcase laat Recruitmentbureau Werving op Maat zien hoe zij afscheid namen van ontelbare Persoonlijk Ontwikkel Plannen en overstapte van beoordeling naar ontwikkeling met Nmbrs Perform.

Download de klantcase

 

Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Martine Janzen
Fleurt stoffige informatie graag op. Soms zelfs met een knipoog. Heeft nooit een mooi handschrift gehad en is nog elke dag dankbaar voor de komst van het toetsenbord.
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief