Menu
Nmbrs
3 min
31 okt 2019

Salaris in Zweden: Wat kun jij daarvan leren?

Nmbrs
Nmbrs

Drie jaar geleden begon Nmbrs aan haar uitbreiding naar de Zweedse markt. Daartoe is een internationaal team aangesteld om vanuit de kwaliteiten van ons Nederlandse product een HR- en payroll oplossing voor de Zweedse markt te ontwikkelen. 

 

Reinier is al sinds een vroeg stadium betrokken met de ontwikkeling van Nmbrs®. Met de veelzijdige kennis die hij daarmee heeft opgedaan, schaart hij zich tussen de groep zogenoemde Nmbrs® All Stars; Collega’s die zijn onderricht in veel verscheidene modules en de applicatie als geen ander kennen.

 

Vanaf het begin is vertrouwen in Reinier gelegd om tijdens de ontwikkeling van de Zweedse engine de brug tussen beide producten te slaan. Nu deze klaar is voor grotere klanten in de Zweedse HR- en salarismarkt, vragen we wat hij tijdens deze implementatie heeft geleerd.

 

Reinier van Essen

 

Hoe ben je dit implementatieproces ingestapt?

“In Nederland staat de Nmbrs® applicatie als een huis en scoren we al jaren met onze HR- en salarisoplossingen. Daarom hebben we ons vanaf het eerste moment voorgenomen om de applicatie zoveel mogelijk één op één mee te nemen naar Zweden. 

 

Dit betekent dat Zweedse klanten nu feitelijk in dezelfde applicatie werken als Nederlandse klanten, met het grote verschil dat de payroll engine is toegespitst op de Zweedse valuta en wet- en regelgeving.” 

 

Was het moeilijk om die Zweedse regelgeving te doorgronden?

“Het technische gedeelte was absoluut uitdagend, maar het theoretische deel is eigenlijk erg soepel verlopen. Daar zijn we goed bij geholpen. Het contact met instanties zoals de Skatteverket (de Zweedse Belastingdienst) verliep voor mij erg soepel, zij hadden alle documentatie meertalig paraat.” 

 

Wat viel je op aan salarisverwerking in Zweden?

“In Zweden heeft Tijdregistratie een prominente rol. Als je ziek bent, of op vakantie gaat, heeft dit direct effect op je maandelijkse loonstrook. Hier zitten allerlei regels aan vast die in Nederland totaal niet aan de orde zijn. Zoveel regels als wij hier in Nederland hebben omtrent onze pensioenaanlevering, hebben ze er in Zweden op het gebied van tijdregistratie. Inhoudingen en uitbetalingen met betrekking tot ziekte en verlof berekenen we op basis van de rooster-, salaris- en ziekte/verlofinstellingen die gelden in de tijd dat de werknemer ziek is of met vakantie is, niet op basis van de instellingen die gelden op het moment dat het uitbetaald wordt. Daarin zit voor ons als softwareontwikkelaars een grote uitdaging. ” 

 

Waar mijn collega’s van de Nederlandse payroll engine zo’n 80 tot 90 procent van hun tijd besteden aan brancheregelingen, besteden wij zo’n groot deel van onze tijd aan tijdregistratie.

 

En hoe zit het met de pensioenaanlevering? 

“In Nederland is het normaal dat een werknemer een deel van zijn pensioenpremie betaalt. Over dit deel worden geen loonheffingen berekend, wat betekent dat in scope van de periodieke salarisverwerking de rekenregels van de pensioenuitvoerder worden uitgevoerd. Maar omdat de pensioenuitvoerder niet met periodes van een maand of 4 weken rekent, worden de pensioenregelingen op de loonstrook snel erg ingewikkeld.

 

In Zweden is het normaal dat de werkgever de volledige pensioenpremie betaalt. Het enige dat de Zweedse pensioenuitvoerders nodig hebben is het pensioengevend loon van de werknemers. In scope van de periodieke salarisverwerking hoeven geen pensioenpremies uitgerekend te worden. De pensioenuitvoerder berekent de premies en stuurt een factuur naar de werkgever. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat pensioen er vooral een aangelegenheid voor de finance-afdeling is.”

 

Hebben Zweedse instanties ook iets van jou kunnen leren?

“Van mij persoonlijk weet ik niet, maar van onze ervaringen in Nederland zeker. Hier in Nederland werken de Belastingdienst, het UWV en het CBS al meer dan tien jaar samen met eenzelfde exportformaat. Je moet beseffen dat samenwerkingen zoals loonaangifteketen of bijvoorbeeld de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) best wel speciaal zijn. In Zweden hebben instanties deze overeenstemming niet gevonden en loopt de aanlevering via allerlei verschillende formaten. Ze zijn op dit gebied dus erg geïnteresseerd in onze manier van werken.”

 

Waar zie je de grootste verschillen tussen Nederland en Zweden?

“Ik kijk vanuit het oogpunt van een software ontwikkelaar. Van daaruit zou ik zeggen dat de grootste verschillen in de brancheregelingen en in de tijdregistratie zitten. Waar mijn collega’s van de Nederlandse payroll engine zo’n 80 tot 90 procent van hun tijd besteden aan brancheregelingen, besteden wij zo’n groot deel van onze tijd aan tijdregistratie. 

 

Zo wordt in Zweden dus een ander soort expertise gevraagd. Ik vind het mooi om te zien dat beide landen zulke ingewikkelde oplossingen hebben ontwikkeld voor iets dat in het andere land weer zo simpel heeft kunnen blijven. Het laat zien dat je modules, zoals de brancheregelingen, als land zo complex kunt maken als je zelf wilt. Bovendien geeft het te denken over de noodzaak van zulke regelingen.”

 
 
Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Nmbrs
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief