Menu
Nmbrs
3 min
16 sep 2019

Wet Arbeid in Balans vanuit het oogpunt van een softwareleverancier

Bart Lange
Bart Lange

Afgelopen maanden stond mijn LinkedIn tijdlijn vol met artikelen over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Als software leverancier zijn we hier druk mee bezig.

 

De huidige premiedifferentiatie wordt bepaald door de sectorcode die aan een bedrijf is toegekend. Vanaf 2020 is besloten om de premiedifferentiatie te baseren op het contract van de medewerker.

Voor medewerkers met een vast contract zal de lage premie mogen worden toegepast. Het verschil tussen de hoge en lage premie vijf procentpunten zijn, mocht de lage premie 3 procent worden dan is de hoge premie 8 procent.

 

Contract

Het contract van een medewerker zagen we altijd als een HR functionaliteit. Vanaf 2020 zal dit gaan veranderen. Gegevens vanuit het contract (onbepaalde / bepaalde tijd, oproepovereenkomst en schriftelijke overeenkomst) zullen gaan bepalen of er een hoge dan wel lage WW-premie is verschuldigd.

 

Als er aan de voorwaarden wordt voldaan, dan zal de lage WW-premie binnen Nmbrs® automatisch worden toegepast.

 

Let op: als iemand een min-max contract heeft, dan is dit voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een oproepovereenkomst en zal de hoge WW-premie toegepast moeten worden.

 

Vanuit Nmbrs zullen we het mogelijk maken om vast te leggen of het contract schriftelijk is ondertekend, wat mooi gecombineerd kan worden met de Word sjablonen (Sjablonen maken in Word) en het digitaal ondertekenen (Digitaal ondertekenen) binnen Nmbrs®.

 

Ook zullen we de loonstrook per 2020 aanpassen, zodat deze drie contractgegevens ook vermeld worden.

 

Bijzondere situaties (altijd lage WW-premie)

Uiteraard zijn er weer een aantal uitzonderingen. In de onderstaande situaties mag er altijd een lage WW-premie worden toegepast.

 

  • Als de werknemer een BBL’er is (BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg);
  • Een werknemer jonger dan 21 jaar is en aan de urennorm voldoet (bij maand 52 en bij vierweken 48 of minder verloonde uren);
  • Als er een uitkering vanuit de werknemersverzekering via de werkgever loopt.

 

Wat betreft de BBL wordt dit een nieuwe aard arbeidsverhouding (dit is reeds onderdeel van het contract) en zullen we dit automatisch tegen de lage WW-premie verlonen.

 

Voor werknemers die jonger dan 21 jaar zijn en aan de urennorm voldoen, zullen we de lage WW-premie automatisch toepassen.

 

Houd hierbij wel rekening met weekverloning. De belastingdienst kent week niet als een aangiftetijdvak, waardoor wij de uren zullen samenvoegen voor een vier-weken en maand loonaangifte. Voor vier-weken spreekt het voor zich hoe we deze weken samenvoegen, maar voor maand voegen we de uren voor de weken 45 t/m 53 (volgend jaar is er een extra week) samen voor de loonaangifte van december.

We adviseren bij weekverloning ook gebruik te maken van vier-weken loonaangifte, zeker als er jongere werknemers zijn die in aanmerking komen voor deze uitzondering. Er is nu nog voldoende tijd om voor 2020 over te stappen.

 

Als er naast de uitkering vanuit de werknemersverzekering een aanvulling vanuit de werkgevers is, zal er in Nmbrs voor de uitkering een tweede medewerker aangemaakt moeten worden als bij de medewerker sprake is van een hoge WW-premie.

 

Herzien (van lage WW-premie)

Er is een tweetal situaties waarbij de medewerker herzien moet worden. Dit houdt in dat de lage WW-premie is toegepast, maar dat achteraf gezien de hoge premie moet worden toegepast.

Verwar dit niet met corrigeren. Wanneer er per ongeluk een bepaalde tijd contract is ingegeven, maar dit had onbepaald moeten zijn, dan mag je dit corrigeren. Bij herzien kloppen de (contract) gegevens maar moet er achteraf toch een hoge WW-premie betaald worden. Herzien kun je vergelijken met een boete die wordt opgelegd en de hoogte daarvan is gelijk aan het verschil tussen de lage en hoge WW-premie. De herziene WW-premie is dan ook een aparte rubriek in de loonaangifte en wordt anders aangeleverd dan de hoge premie.

 

De eerste situatie is dat de werkgever iemand zijn contract binnen twee maanden beëindigt.  De tweede is dat de medewerker over een heel jaar 30% meer verloonde uren heeft dan contracturen.

 

Vooralsnog zullen we de twee te herziene situaties niet automatiseren, dit zullen handmatige acties zijn. We willen namelijk eerst weten hoe dit in de praktijk zal gaan werken. 

 

Transitievergoeding

Ook zal de transitievergoeding aangepast worden. De hoogte van de transitievergoeding wordt “Een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar”, gaat vanaf de eerste werkdag en voor iedereen gelden. Er zal vaker een transitievergoeding betaald moeten worden dan nu het geval is.

 

Als iemand een transitievergoeding krijgt dan moet deze medewerker met de transitievergoeding apart aan de belastingdienst worden aangeleverd. Binnen Nmbrs zijn we nog aan het kijken hoe we dit zo eenvoudig mogelijk kunnen maken.

 

De komende tijd zullen we in ieder geval de contracten aanpassen, zodat deze voor 2020 geschikt zijn, dan is er nog genoeg tijd om deze te controleren en waar nodig aan te passen. Natuurlijk geven wij in dit artikel niet alles prijs en hebben we nog een paar slimme trucjes gevonden, om van de WAB een nog grotere kans te maken voor jullie. Benieuwd wat deze zijn? Start vandaag nog je gratis demo omgeving en we vertellen je graag meer!
 
 
Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Bart Lange
Bart is a product owner at Nmbrs®.
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief