Menu
Nmbrs
2 min
29 dec 2016

Nmbrs® bijgewerkt naar nieuwe wetgeving 2017

Nmbrs
Nmbrs

 nmbrs-newyear-countdown.jpg

Wat gaat er veranderen in 2017?
Door de nieuwe regelgeving in 2017 zijn er verschillende aanpassingen nodig in Nmbrs. Via deze blog brengen wij je graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen die we hebben aangebracht in de applicatie.

 

AOW-leeftijd
De AOW- leeftijd wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar 65 jaar + 9 maanden. Loonheffingen, premiekortingen en run controles houden in 2017 rekening met deze nieuwe AOW-leeftijd.

 

Aangifte loonheffingen
Vanaf 2017 gelden de volgende wijzigingen in de aangifte loonheffingen:

 • In het dashlet “Nieuw Contract” is een nieuwe code aard arbeidsverhouding: 82.
 • Grondslag 20032 is toegevoegd en dit betekent dat gewerkte uren nu verloonde uren worden genoemd. Bij verloonde uren worden de rooster uren en eventuele extra uren meegenomen. De verloonde uren worden getoond op de loonstrook en dit is terug te vinden in de rapporten. Tevens zullen deze verloonde uren meegestuurd worden met de loonaangifte.

Premiekorting
In 2017 is code 12 uitgesplitst in 3 nieuwe codes:

 • Nieuwe code 13 In dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer (max € 7000,-).
 • Nieuwe code 14 Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer (max € 7000,-).
 • Code 5 is hernoemd naar Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (max € 2000,-).

In het geval dat code 12 is gekozen als premie korting, zal je handmatig een andere code moeten kiezen om deze te wijzigen met ingang van 2017.

 

Soort inkomen
In de SVW instellingen zal in 2017 code 21 komen te vervallen, hiervoor in de plaats zullen er 10 andere codes verschijnen.

Code 21 Pensioenen, lijfrenten, enz (niet 23, oorlog en verzetspensioen) is komen te vervallen bij de belastingdienst, echter is dit nog wel zichtbaar in de drop down. In 2018 zal de optie om code 21 te kiezen ook komen te vervallen.

Nieuwe codes

 • 54 Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is
 • 55 Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)
 • 56 Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
 • 57 Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd
 • 58 Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd
 • 59 Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
 • 60 Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
 • 61 Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd
 • 62 Ontslagvergoeding / transitievergoeding
 • 63 Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking

Bijtellingspercentage
In het dashlet “Auto v/d zaak” is er een nieuwe optie voor Bijtellingspercentage prive gebruik: 22.00%.

 

Reserveringen
In 2016 en de voorgaande jaren werd het saldo van de reserveringen op nul gezet bij de ingang van een nieuwe reservering cyclus. Dit is aangepast en vanaf 2017 wordt bij de overgang naar een nieuwe reservering cyclus het overgebleven saldo overgenomen van de vorige reservering cyclus.

Voorbeeld: Reservering begint in periode 01-2016 en eindigt per 12-2016, de nieuwe cyclus begint dan in 01-2017. Indien er overgebleven saldo is op 12-2016 dan wordt dit meegenomen in de nieuwe reservering cyclus van 01-2017.

 

Interactieve loonstrook
Op de interactieve loonstrook is vanaf nu de periode van de reservering zichtbaar. Daarnaast worden de gewerkte uren voortaan verloonde uren genoemd.

 

Pensioen export

UPA
UPA (uniforme pensioenaangifte) zal vanaf januari 2017 het normale pensioen export aanleverformaat worden voor de PFZW-regelingen.

Bedrijfsnaam in APG pensioen export
Aan het APG pensioen export bestand zal vanaf januari 2017 een bedrijfsnaam worden toegevoegd. Aan het eind van de bestandsnaam komt de bedrijfsnaam te staan met daarop volgend het jaar en de periode.

 

Branches

Jaarbranche parttime factor
De brancheregeling jaar regel heeft een exta optie in het veld ‘Parttime % berekening’. Naast de bestaande opties is het nu ook mogelijk om ‘PT = 1’ te kiezen. Als deze optie is gekozen zal het parttime percentage altijd 1 zijn ongeacht het aantal uur dat een werknemer werkt.

Maximaal aantal uren in de horeca branche
Het maximaal aantal uren in de horeca branche is 1976 uur per jaar en de berekening werd gemaximeerd op het aantal uren per jaar. Een werknemer kan dus het maximaal aantal uren bereiken vóór het einde van het jaar. Als een werknemer werkt tot en met periode 6 was het maximum 1976 en niet 988 zoals je zou verwachten (1976/12*6).

 

Op de hoogte blijven van de nieuwste aanpassingen binnen Nmbrs®? Bekijk dan onze supportsite voor meer informatie. 

Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Nmbrs
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief