Nmbrs® en het coronavirus

Middels deze pagina willen we de werkgever zo goed mogelijk informeren over de implicaties van het coronavirus en wat dit voor gevolgen heeft voor de HR- en salarisadministratie!

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Het NOW is bedoeld om werkgevers te compenseren die te maken hebben met omzetverlies. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar is maximaal 90% van de loonsom:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Voorwaarden zijn dat de werkgever een omzetverlies verwacht van tenminste 20%, dat de werkgever géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen zal aanvragen en tenslotte dat de werkgever het loon aan betrokken volledig (100%) doorbetaalt.

Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Wil je meer informatie, klik dan hier.

De Rijksoverheid heeft een nieuwe pagina gelanceerd, waarop de meeste uiteenlopende vragen over de nieuwe regeling worden beantwoord. Wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze regeling en wat je hier allemaal voor moet doen? Bekijk deze pagina

Corona wizard

De overheid heeft stevige maatregelen getroffen om de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer zijn geraakt, kunnen tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze tijdelijke maatregel geldt ook voor flexkrachten. Maar hoeveel moet je werknemers met een 0-uren- of een oproepcontract doorbetalen nu ze geen - of veel minder - uren maken?

Nmbrs heeft een tool gelanceerd die dit met één druk op de knop voor je uitrekent. Leer hier meer over de tool.

 

 

Corona wizard webinar

Op 31 maart hebben wij een webinar georganiseerd waarin wij de nieuwe corona wizard hebben toegelicht. In het beginsel zal deze tool vooral helpen bij de doorbetaling van oproepkrachten en uurloners. kijk hier de webinar terug.

numbee_virus

 

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. 


Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet gaat deze regeling aanpassen. Wil je meer informatie, klik dan hier.

Uitstel registratie schriftelijk vaste arbeidsovereenkomst

Op 9 december jl. (Kamerstuk 35 074 nr. 73) heeft de minister van SZW gemeld dat werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie.

Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Wil je meer informatie, klik dan hier.

Uitstel betaling loonbelasting

In de brief van 12 maart jl. heeft het Kabinet aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan alle (hier staan 2 spaties lijkt het) ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen. Werkgevers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. 


Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers  per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Ondernemers hoeven niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Het Kabinet wil dit proces voor de ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken met zo min mogelijk administratie. Wil je meer informatie, klik dan hier.

Hoe vraag ik online voor 3 maanden bijzonder uitstel van betaling aan vanwege de coronacrisis?

Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraag je automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Aanvragen gaat via DigID en verdere uitleg over de aanvraag is te vinden op deze pagina

Doe op tijd uw aangifte loonheffingen

De belastingdienst heeft expliciet gevraagd om de aangifte voor loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, in tijden van de coronacrisis. Het UWV heeft deze gegevens nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Als het UWV ook de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen heeft, krijgt u als werkgever snel waar u recht op hebt. Net als uw werknemers, die thuis komen te zitten of ziek worden.

De belastingdienst doet dus een beroep om gewoon de aangifte loonheffingen te doen. Indien er uitstel van betaling is aangevraagd, hoeft deze nog niet betaald te worden.

Wil je meer informatie, klik dan hier.

Thuiswerken; de vaste reiskostenvergoeding

Naar aanleiding van het Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis, zijn er voor de reiskosten nieuwe afspraken gemaakt. Voor de reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woonwerktraject (zie onderdeel 4 van het besluit van 20 maart 2015, nr. BLKB2015/0188M (Stcrt. 2015, 8385)). Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit vind de hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken in deze bijzondere omstandigheden niet doelmatig en ongewenst. Daarom is voor zoveel nodig het volgende goed gekeurd.

Goedkeuring
"Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende de werking van dit besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is." Aldus mr. J. de Blieck
hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Meer informatie en de overige bepalingen over het beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis, kun je hier terug lezen.

Vastleggen van Corona bij zieke werknemer

Volgens de wet AVG is er geen grondslag om bij een werknemer te registreren dat deze persoon besmet is geraakt met het coronavirus. De werkgever mag wel registreren dat de medewerker ziek is, maar niet wat hij of zij heeft. Ook mag de werkgever niet aan andere werknemers vertellen wie er besmet is met het coronavirus, tenzij de werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft gedeeld met zijn collega’s. Een werkgever mag geen vragen stellen over andere klachten, zoals hoesten of koorts. De (bedrijfs)arts mag dit wel. Wil je meer informatie, klik dan hier.

Gedwongen verlof

Werkgevers mogen ondanks de zware tijden vanwege de corona crisis hun personeel geen gedwongen verlof opleggen. Wil je meer weten, of andere veelgestelde vragen bekijken? klik dan hier.

Nmbrs homeschool

Kun jij wel wat inspiratie gebruiken tijdens het thuiswerken? De komende periode willen wij een aantal gratis  organiseren om ervoor te zorgen dat jouw Nmbrs® kennis op peil blijft!

Klik hier voor het volledige aanbod