Menu

Nmbrs Säkerhet

På Nmbrs är vi fast beslutna att hantera våra kunders känsliga uppgifter säkert. Säkerheten i vår plattform, vårt nätverk och i våra produkter har ständigt högsta prioritet.

help
Datasäkerhet

Vi tar din säkerhet på största allvar

Visma Nmbrs kommer aldrig att använda data för andra ändamål än HR- och lönerelaterad praxis och vi är fast beslutna att verka för att ingen inom branschen har det som ändamål heller. All kunddata som kräver lagring finns säkert lagrat i ett datacenter med högsta säkerhetsnivå och driftsäkerhet. När datadelning sker med applikationer eller verktyg som förbättrar vår produkt sker detta i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. Det betyder att den delade informationen är mycket begränsad och inte exponerar någon form av känsliga uppgifter.

layers
Applikation & Infrastruktur

Hur skyddar vi din data?

Vi har vidtagit åtgärder för att göra Nmbrs både säkert och praktiskt för våra partners och användare. Vi använder flertalet verktyg för applikation, infrastruktur och användarövervakning som automatiskt skickar ut varningar till oss i händelse av eventuella kritiska situationer. Visma Nmbrs IT-whitepaper ger en fullständig översikt över de regler och krav som vi har för att hålla vår data säker.

bank
Överenskommelser

Vem säkerställer vår kvalitet?

Vi är beroende av externa parter för att verifiera vår operativa kvalitet, förfaranden och metoder. Nmbrs® upprätthåller en uppsättning överensstämmelsecertifieringar som ger oberoende verifiering av vår kvalitet.

bookmark
Säkerhetspolicyer

Vilka är våra policies?

Ett antal juridiska dokument är centrala både för oss på Visma Nmbrs, såväl som för våra kunder, potentiella kunder och besökare av vår hemsida. För att göra det lätt att hitta den information du letar efter har vi samlat dem här under ett tak, med en snabb översikt över de enskilda reglerna.

cloud
Säkerhet Online

Säkerhet Online

Att vara en mjukvara i molnet innebär att kriminalitet online utgör en risk för vår tjänst. Cyberkriminella kan försöka få känslig information genom att komma åt enskilda konton eller använda vårt namn och bild. Vi anser att det mest kraftfulla vapnet mot denna form av brott är delad kunskap. Därför strävar vi efter att ge alla våra användare och partners tydliga kunskaper och instruktioner om hur kriminella handlingar online kan förhindras och hanteras.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss

Vår compliance officer står gärna till tjänst.