Menu
Accountant
2 min
23 mei 2024

Wat is ESG en hoe krijg ik daar in mijn werk als salarisadministrateur mee te maken?

Fenna Leemans
Fenna Leemans

Grote én kleine accountants- en salarisadministratiekantoren krijgen straks in hun werk te maken met ESG-rapportage: een rapport over de prestaties van hun klanten op het vlak van milieu (E, environmental), sociaal en maatschappij (S) en bestuur (G, governance). Wat betekent dit voor jou als salarisprofessional? Je leest er alles over in deze blog. 


Wat is ESG (Environmental, Social, Governance)?

ESG gaat over duurzaamheidsbeleid en -prestaties van bedrijven. Duurzaamheid in brede zin, wel te verstaan. ESG staat voor Environment (milieu), Social (sociale omstandigheden) en Governance (bestuur). Drie themaʼs die samen een inzicht geven in de impact van een bedrijf op mens en milieu.

De meeste aandacht gaat uit naar het thema Milieu. Hieronder vallen bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk en de broeikasgasemissies van een bedrijf en zijn toeleveranciers. Diversiteit, inclusie en beloningen op de werkvloer en in de gehele keten vallen onder het thema Sociaal. Governance richt zich op interne controles en processen, beleid om corruptie te voorkomen, klokkenluidersprocedures en de samenstelling en beloning van het bestuur.

Een ESG-rapportage gaat onder andere over:

Milieu

 • CO2-uitstoot per product/dienst
 • CO2-uitstoot per werknemer (zoals woon-werk-verkeer)
 • watergebruik
 • materiaalwinning

Sociale omstandigheden

 • diversiteit werknemers
 • behandeling van eigen werknemers en van werkenden elders in de waardeketen
 • loonkloof
 • getroffen gemeenschappen

Bestuur

 • beloning en diversiteit bestuurders
 • klokkenluider procedures
 • maatregelen om corruptie te voorkomen


Waarom wordt ESG-wetgeving steeds belangrijker?

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en eerlijk bestuur krijgen steeds meer aandacht. Daarom komen er wereldwijd steeds meer regels over ESG (Environmental, Social, and Governance). Investeerders en klanten willen dat bedrijven verantwoord omgaan met het milieu en de samenleving. Overheden en internationale organisaties maken strenge regels om duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren. Hierdoor moeten bedrijven hun ESG-prestaties verbeteren en hier transparant over rapporteren.

📗🌱 ESG-rapportage: wat kan én moet je ermee? 

ESG-rapportage: wat het is, wat je ermee moet en hoe je het in je voordeel laat werken; dat lees je in deze whitepaper.


De invloed van ESG-wetgeving op bedrijven en hun financiële administratie

Een ESG-rapport is omvangrijk en gaat onder andere over de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van werknemers en over gelijkheid en diversiteit op de werkvloer en in bestuurskamers. Het gaat in elk geval om veel meer dan alleen milieu- en klimaatzaken, en is lang niet zo vrijblijvend als een 'duurzaamheidsverslag' zoals sommige bedrijven dat nu opnemen in hun jaarverslag. Vanaf 1 juli 2024 zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om te rapporteren over ten minste één ESG-onderdeel: werkgebonden personenmobiliteit (WPM). 

Vanaf 2025 wordt rapporteren over ESG zelfs verplicht. Hier komt de accountant en salarisadministrateur om de hoek kijken. Zij moeten een verklaring over het ESG-rapport afgeven of klanten helpen met het samenstellen van zo'n rapport, bijvoorbeeld door de relevante data te helpen verzamelen. Zo vraagt de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit bijvoorbeeld om data over het woon-werkverkeer van medewerkers, die mogelijk in de salaris- en HR-administratie te vinden is.

Nmbrs phone mockup
Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Fenna Leemans
Als Content Marketeer richt Fenna zich op het creëren van prikkelende content voor accountants en salarisadministrateurs. Met haar expertise zorgt ze ervoor dat zelfs de meest complexe onderwerpen worden vertaald naar begrijpelijke taal.
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief