Menu
Accountant
3 min
20 jul 2023

Loonkostenvoordeel (LKV): win-winsituatie voor werkgevers en werknemers

Fenna Leemans
Fenna Leemans

Werkgevers een extra motivatie geven om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te nemen? Dat is waar het loonkostenvoordeel (LKV) om draait, een belangrijk onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Naast het loonkostenvoordeel bestaat de Wtl ook uit andere tegemoetkomingen, zoals het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. In deze blog leggen we verder uit wat het loonkostenvoordeel (LKV) precies inhoudt en hoe je hier als werkgever van profiteert. 

Wat is het Loonkostenvoordeel (LKV)? 

Het Loonkostenvoordeel is een aantrekkelijke regeling voor werkgevers die bereid zijn werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te behouden. Het biedt financiële voordelen in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. Door gebruik te maken van het LKV kun je als werkgever niet alleen een bijdrage leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt, maar ook profiteren van aanzienlijke kostenbesparingen. 

Hoe werkt het Loonkostenvoordeel?

Het LKV wordt toegepast in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit betekent dat je als werkgever een financieel voordeel ontvangt als je werknemers in dienst hebt die vallen onder de genoemde doelgroepen. Het voordeel kan oplopen tot maximaal enkele duizenden euro's per werknemer per jaar, afhankelijk van het aantal gewerkte uren en het gemiddelde uurloon. Als werkgever heb je recht op LKV voor werknemers die vallen onder een van de volgende vier categorieën: 

 • Oudere medewerker van 56 jaar of ouder die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt
  Werkgevers kunnen profiteren van een loonkostenvoordeel als ze een werknemer aannemen die ouder is dan 56 jaar en een uitkering heeft. De werkgever kan dan een vergoeding krijgen van €3,05 per verloond uur, tot maximaal €6.000 per jaar, voor maximaal 3 jaar.

 • Arbeidsgehandicapte medewerker
  Werkgevers kunnen profiteren van dit loonkostenvoordeel als ze iemand aannemen met een arbeidsbeperking. De werkgever ontvangt dan een vergoeding van €3,05 per verloond uur, tot maximaal €6.000 per jaar, voor maximaal 3 jaar.

 • Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  Als een werkgever iemand aanneemt met een scholingsbelemmering of iemand die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV staat, krijgt je als werkgever een vergoeding van €1,01 per verloond uur, tot maximaal €2.000 per jaar voor maximaal 3 jaar. 

 • Herplaatsen arbeidsgehandicapte medewerker
  Als een werknemer een arbeidsbeperking oploopt terwijl hij in dienst is, kun je als werkgever mogelijk dit loonkostenvoordeel benutten. Je krijgt maximaal €3,05 per verloond uur, tot €6.000 per jaar. Deze vorm van LKV kun je slechts één jaar benutten. 

  Werkgevers ontvangen deze subsidie als de werknemer zijn of haar werk geheel of gedeeltelijk weer kan hervatten en/of als je hem in een andere functie herplaatst binnen je bedrijf.

Loonkostenvoordeel-1


Zo maak je als werkgever gebruik van het LKV

Om het Loonkostenvoordeel te ontvangen, dien je als werkgever aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld een doelgroepverklaring hebben voor de betreffende werknemer. Deze verklaring wordt afgegeven door het UWV of de gemeente en moeten werknemers zelf aanvragen (tenzij ze de werkgever hiervoor machtigen), binnen drie maanden nadat hij in dienst komt of herplaatst wordt. Na deze drie maanden krijgt de werknemer geen doelgroepverklaring meer en heeft de werkgever dus geen recht op het LKV. Daarnaast moet je ook voldoen aan de administratieve verplichtingen die bij het LKV komen kijken. Houd hierbij rekening met de volgende stappen:

 1. Controleer of je als werkgever voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het LKV. Dit omvat onder andere het aannemen van werknemers uit specifieke doelgroepen en het voldoen aan de vereisten met betrekking tot het aantal verloonde uren en het loonniveau.
 2. Zorg ervoor dat je de juiste gegevens verzamelt en bewaart voor de werknemers waarvoor je het LKV wilt aanvragen. Dit omvat onder andere gegevens over hun dienstverband, verloonde uren en het toegepaste loon.
 3. Vul de vereiste formulieren in voor het aanvragen van het LKV. Deze formulieren kunnen verkregen worden bij de Belastingdienst of via de online portalen die beschikbaar zijn gesteld.
 4. Dien de aanvraag op tijd in, binnen de gestelde termijnen. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten en gegevens meestuurt.
 5. Houd de administratie up-to-date en bewaar alle relevante documenten en bewijsstukken. Dit is belangrijk voor mogelijke controles of audits van de Belastingdienst.

Hoe ziet de werkwijze eruit?

Als je als werkgevers recht heb op 1 of meer tegemoetkomingen, heb je voor 15 maart een voorlopige berekening van de loonkostenvoordelen ontvangen. De berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over het voorgaande jaar tot en met 31 januari van het daaropvolgende jaar. Tot en met 1 mei kon je correcties over het voorgaande jaar insturen. De Belastingdienst stuurt je vóór 1 augustus de definitieve berekening van de tegemoetkoming(en) en betaalt de tegemoetkoming(en) binnen 6 weken. 

LKV berekenen

De hoogte van het loonkostenvoordeel is afhankelijk van het aantal uren waarvoor je loon hebt betaald aan je werknemer(s). Bijvoorbeeld €3,05 of €1,01. Er geldt vaak een maximum-bedrag per LKV-soort.

Je hoeft de hoogte van de loonkostenvoordelen niet zelf te berekenen. Als je een verzoek hebt ingediend, berekent het UWV het totale loonkostenvoordeel voor jouw bedrijf. De Belastingdienst betaalt vervolgens het bedrag na afloop van het kalenderjaar aan je uit.

 
Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Fenna Leemans
Als Content Marketeer richt Fenna zich op het creëren van prikkelende content voor accountants en salarisadministrateurs. Met haar expertise zorgt ze ervoor dat zelfs de meest complexe onderwerpen worden vertaald naar begrijpelijke taal.
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief