Menu
Accountant
2 min
15 jun 2023

5 vragen en antwoorden over de nieuwe pensioenwet

Fenna Leemans
Fenna Leemans

Vanaf 1 juli 2023 geldt in Nederland de nieuwe pensioenwet: de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze wet heeft als doel het pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken en brengt verschillende veranderingen met zich mee. In deze blog leggen we uit wat de nieuwe pensioenwet precies inhoudt en wat dit betekent voor jouw organisatie en medewerkers. 

Wat houdt de nieuwe pensioenwet precies in? 

De nieuwe pensioenwet kent drie doelen: 

1. Een aanvullend pensioen dat sneller stijgt als het economisch goed gaat
Het belangrijkste doel van de nieuwe pensioenwet is het moderniseren en toekomstbestendig maken van het pensioenstelsel. De nieuwe pensioenwet zorgt ervoor dat het pensioen meebeweegt. Als het goed gaat met de economie, zal het pensioen stijgen. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaag gaan.

2. Een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw
Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Met de nieuwe wet wordt de pensioenopbouw persoonlijker en duidelijker. Het wordt voor iedereen mogelijk om te zien hoeveel pensioen er is opgebouwd. Daarnaast wordt het pensioenstelsel flexibeler en biedt het individuele keuzevrijheid aan werknemers. Per leeftijd zal de inleg anders belegd worden: voor jongeren met meer risico, voor ouderen met minder risico. Op deze manier denken pensioenfondsen genoeg rendement en zekerheid te kunnen bieden. Bovendien krijgt elke werknemer inzicht in zijn of haar pensioenpot en hoeveel rendement daarop is behaald.

3. Een stelsel dat beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt
Tegenwoordig blijven mensen niet meer 40 jaar bij één werkgever werken. We wisselen steeds vaker van baan, nemen pauzes in onze carrière of beginnen een eigen bedrijf. De huidige pensioenregels zijn niet goed afgestemd op deze veranderingen. Met de nieuwe regels wordt dat opgelost. Bouw je geen pensioen meer op via een werkgever of krijg je een andere pensioenregeling? Dan zie je straks beter wat dit betekent voor de hoogte van jouw pensioen.

Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen vereenvoudigd, waarbij het een vast percentage van het salaris van de overleden deelnemer wordt met een maximum van 50%. Dit maakt het voor partners eenvoudiger om vooraf te weten hoe hoog het nabestaandenpensioen zal zijn.

Waarom deze wijziging? 

De reden achter deze nieuwe pensioenwet ligt in de uitdagingen waarmee het huidige pensioenstelsel te maken heeft. Sinds 2008 zijn de pensioenen nauwelijks gecorrigeerd voor inflatie en hebben ze de afgelopen jaren nauwelijks een stijging gekend. Bovendien leven mensen in Nederland steeds langer, zijn er minder werkenden ten opzichte van het aantal gepensioneerden en werken mensen vaak niet meer hun hele leven bij één werkgever. Dit heeft ervoor gezorgd dat het huidige pensioenstelsel onder druk kwam te staan.

Wat blijft hetzelfde? 

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat we ons pensioen collectief opbouwen. En dat we financiële risico’s met elkaar delen. Zowel werkgevers als werknemers betalen premies, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit. 

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

De Wtp is op 22 december 2022 aangenomen in de Tweede Kamer en op 30 mei 2023 in de Eerste Kamer. Vanaf 1 juli 2023 is de wet officieel van kracht en begint er een overgangsperiode van enkele jaren, waarin werkgevers en werknemers eerst onderling afspraken zullen maken over de aanpassing van hun pensioenregeling. Daarna zullen pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren. Alle pensioenfondsen dienen vóór 2028 de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te hebben gemaakt.

 

Wat betekent de nieuwe pensioenwet voor werkgevers?

Voor werkgevers betekent de nieuwe pensioenwet dat pensioenregelingen worden vereenvoudigd en gemoderniseerd. Dit maakt het makkelijker om pensioenregelingen aan te bieden en vereenvoudigt het administratieve proces. Daarnaast zorgt de individuele pensioenopbouw voor meer keuzevrijheid voor werknemers, wat kan bijdragen aan een hogere tevredenheid onder werknemers. De nieuwe wetgeving maakt de systematiek van pensioenopbouw ook begrijpelijker en vergelijkbaarder.

Met de invoering van de nieuwe pensioenwet krijgen werkgevers en werknemers de komende jaren de tijd om hun huidige pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe regels. Door tijdig te beginnen met de aanpassingen en het verkennen van de opties, kan jouw organisatie zich voorbereiden op een toekomstbestendig pensioenbeleid en kunnen werknemers profiteren van een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw.


Hulp bij het opzetten van het nieuwe pensioenplan?

Download hier het stappenplan om de Wet toekomst pensioenen te implementeren voor jouw werknemers! 

Download het stappenplan

 

 
Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Fenna Leemans
Als Content Marketeer richt Fenna zich op het creëren van prikkelende content voor accountants en salarisadministrateurs. Met haar expertise zorgt ze ervoor dat zelfs de meest complexe onderwerpen worden vertaald naar begrijpelijke taal.
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief