Menu
Business
3 min
27 mei 2024

Voor een duurzame toekomst: wat moet én kan je met ESG?

Cecile Muller
Cecile Muller

Maatschappelijke ontwikkelingen en aanstaande regelgeving vragen om een serieuze ESG-strategie. Vrijwel elk bedrijf krijgt hiermee te maken. Het raakt direct het werk van HR-professionals. Zij kunnen ESG-verplichtingen ook in hun voordeel laten werken: een focus op ESG kan tot betere bedrijfsresultaten leiden, meer betrokken werknemers en een betere positie op de arbeidsmarkt.

De impact van een bedrijf op mens en milieu, ‘ESG’, wordt steeds belangrijker. Dat komt door toenemende aandacht van stakeholders en door aanstaande regelgeving. Een duurzaamheidshoofdstuk in het jaarverslag is niet meer genoeg. En ESG gaat over veel meer dan duurzaamheid alleen. Hoe raakt ESG het werk van de HR-professional? En welke kansen biedt het? 

Aanstaande regelgeving: WPM en CSRD

De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) gaat op 1 juli dit jaar in en geldt voor alle bedrijven met 100 of meer werknemers. Bedrijven moeten onder meer doorgeven met welk vervoermiddel werknemers hun zakelijke kilometers hebben gereden en welk brandstoftype daarbij hoort.

De CSRD behelst veel meer. Die verplicht bedrijven - direct of indirect - om volgens strakke, internationale standaarden verslag uit te brengen over tal van onderdelen van de drie ESG-thema’s: 

  • milieu (bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk en broeikasgasemissies van een bedrijf en diens toeleveranciers);
  • sociale omstandigheden (diversiteit en inclusie, gelijke beloningen, werktijden) op de werkvloer en elders in de waardeketen;
  • en bestuur (samenstelling en beloning van het bestuur, klokkenluidersprocedures).


ESG en de HR-professional 

ESG, en dan met name het thema sociale omstandigheden, heeft veel raakvlakken met HR. Arbeidsvoorwaarden, diversiteit en medewerkerstevredenheid zijn bijvoorbeeld ESG-onderwerpen die binnen het HR-domein vallen. En een substantieel deel van het werk om aan de registratie- en rapportageverplichting van de WPM en CSRD te voldoen zal voor rekening van HR komen. De HR-professional weet tenslotte het beste de weg naar de hiervoor benodigde data. Tegelijkertijd heeft de HR-professional veel te winnen bij een ambitieuze ESG-strategie.


Kansen voor HR: betere positie op de arbeidsmarkt, hogere medewerkerstevredenheid

Zo geven 2 op de 3 mensen aan dat ze eerder solliciteren op een baan bij een duurzame organisatie dan bij een niet-duurzaam bedrijf (IBM, 2022). Het stemt tevens de huidige werknemers tevredener: goede ESG-scores correleren met een hoge werknemerstevredenheid (Marsh McLennan, 2022).  Marsh McLennan verwacht dat over vijf jaar driekwart van de wereldwijde beroepsbevolking millennial of Gen Z’er is. Zij hechten meer belang aan ESG dan oudere generaties. 

Of je nu talent wil aantrekken of behouden, goede ESG-scores of -ambities zijn een must.

Ook buiten het HR-domein liggen er kansen. Niet-inclusieve, Nederlandse bedrijven hadden de afgelopen drie jaar, in vergelijking met inclusieve bedrijven in dezelfde branche, vaker te maken met omzetdaling, meer last van arbeidsmarktkrapte en zijn onzekerder over hun toekomst (RaboResearch, 2023). 

Tal van andere internationale studies tonen nog meer correlaties aan tussen goede ESG-prestaties en betere financiële bedrijfsresultaten (NYU Stern Center for Sustainable Business and Rockefeller Asset Management, 2021). En ESG speelt een belangrijke rol bij het aantrekken van financiering. 8 op de 10 investeerders laten ESG-prestaties meewegen in hun keuzes (PwC, 2021) en steeds meer banken verstrekken geen leningen meer aan bedrijven waarvan de ESG-prestaties onbekend of onvoldoende zijn — of alleen nog tegen minder gunstige voorwaarden.

📗 Whitepaper over ESG rapportage

ESG-rapportage: wat het is, wat je ermee moet en hoe je het in je voordeel laat werken Download hier gratis het whitepaper voor bedrijven en HR professionals.Software helpt

Genoeg redenen dus om je klaar te maken voor het opstellen en uitvoeren van ESG-beleid. Omdat regelgeving eraan komt, stakeholders het steeds belangrijker vinden en je er de vruchten van kan plukken. 

Dat begint met dataverzameling en rapportage. Daarvoor is het nodig om binnen en buiten je organisatie de juiste data te vinden, registreren, monitoren en samen te voegen met data uit andere administraties. Cloudsoftware zoals Nmbrs faciliteert dat. De HR- en salarisadministratie in Nmbrs is een van de databronnen voor een ESG-rapport. Andere softwarepakketten specialiseren zich weer in andere deelonderwerpen van ESG, zoals broeikasgasemissies. Waar mogelijk, zal Nmbrs daar mee koppelen om zo geautomatiseerde gegevensuitwisseling mogelijk te maken.


Blijf op de hoogte

ESG-wetgeving wint aan belang voor bedrijven en beïnvloedt HR- en bedrijfsprocessen aanzienlijk. Door ESG te begrijpen en het belang ervan te erkennen, kunnen HR-professionals en financiële managers hun bedrijven helpen om aan de regelgeving te voldoen. Tegelijkertijd dragen ze bij aan een duurzamere en verantwoorde bedrijfsvoering. Schrijf je in voor de Nmbrs nieuwsbrief en ontvang maandelijks interessante artikelen en kennisdocumenten over HR vraagstukken, zoals ESG en nog veel meer!

Nmbrs phone mockup
Ontdek meer!

Blijf op de hoogte met de Nmbrs nieuwsbrief

Cecile Muller
Hi! Als toegewijde HR-blogger voor Nmbrs, zet ik me in om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en inzichten om je HR-vaardigheden te verbeteren. Met een scherp oog voor opkomende onderwerpen bied ik praktische informatie en inzichten om jouw kennis te verrijken in het voortdurend veranderende HR-landschap. Ik hoop je te inspireren met frisse perspectieven en innovatieve ideeën die je kunnen helpen bij het aanpakken van HR-uitdagingen. Laten we samenwerken om medewerkers de best mogelijke HR-service te bieden!
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief