Verzuimregistratie

Ongekend efficiënt en eenvoudig te koppelen

start gratis met Nmbrs
Digitaal Dossier

Verzuimregistratie

Als werkgever wil je graag alle inzichten hebben over je medewerkers, dus ook hun verzuimgegevens.

Een strakke verzuimregistratie helpt je als bedrijf bij het verzuimbeleid. Door verzuimregistratie goed bij te houden kun je met Nmbrs® belangrijke informatie berekenen.

Het verzuim is bij Nmbrs® gekoppeld aan het personeelssysteem. Cijfers kunnen dan ook per afdeling of organisatie breed worden berekend. Deze belangrijke informatie geeft duidelijk inzicht voor het managementteam. Het gevolg? Beleidsaanpassingen gericht op harde feiten.

Welke gegevens zijn inzichtelijk in de verzuimregistratie?

Verzuimadministratie is vaak gekoppeld of volledig geïntegreerd met een personeelssysteem en bevat daardoor allerlei informatie zoals:

  • persoonsgegevens

  • NAW-gegevens

  • de datum van indiensttreding

  • de eerste dag en laatste dag van ziekte

  • belangrijke handelingen zoals een huisartsbezoek

  • contactmomenten met de arbodienst of bedrijfsarts

  • de datum waarop de bedrijfsarts een probleemanalyse heeft uitgevoerd en de datum waarop hij het plan van aanpak voor de re-integratie heeft opgesteld

Door deze gegevens heb je in het verzuimdashboard direct de verzuimkosten inzichtelijk én kun je voor elke werknemer het verzuimpercentage berekenen. Of de verhouding tussen kortdurend verzuim en langdurend ziekteverzuim binnen het bedrijf berekenen.

 

HR Workflows
Integraties

Wet verbetering poortwachter

Sinds 2002 is de Wet verbetering poortwachter ingesteld om het langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Het uitgangspunt van deze wetgeving is, door snel en effectief in te grijpen het verzuim korter gemaakt kan worden.

Ziekte is vervelend, zowel voor de zieke werknemers als voor de werkgever. Raakt een medewerkers door ziekte langdurig uit de roulatie of treedt arbeidsongeschiktheid op? Dan treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking.

Deze wet zorgt ervoor dat werkgever en de zieke werknemer zich samen moeten inspannen om met een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan gaan. Zo hebben de werkgever en de werknemer verschillende verplichtingen, die al in de eerste week van de ziekmelding beginnen.

Een compleet overzicht van alle verplichtingen kun je vinden op:


https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter

Start met Nmbrs®

Start online demo
Nmbrs® App

Nmbrs® & Verzuim

Het registreren en begeleiden van verzuim in Nmbrs® is heel eenvoudig en efficiënt. De Wet Verbetering Poortwachter is volledig geïntegreerd in Nmbrs®.

Is er een actie nodig? Onze verzuimregistratiemodule verzendt automatisch een e-mail naar de desbetreffende gebruikers om die actie te voldoen.

Doorbetaling loon

Als werkgever ben jij verplicht jouw medewerker bij ziekte twee jaar lang 70% van zijn laatste loon door te betalen. Voor het eerste ziektejaar ben je als werkgevers daarnaast ook wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dit geldt niet meer voor het eventuele tweede ziektejaar. Kan je als werkgever niet aantonen dat je je voldoende hebt ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer? Dan bestaat er een kans dat je verplicht het derde jaar loon ook moet doorbetalen.

De verzuimregistratie van Nmbrs® helpt je om inzichtelijk te krijgen of je voldoet aan de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast heb je bewijs dat je voldaan hebt aan alle aspecten van de wet.

Dutch HR Software
Verzuimregistratie

Rapportages binnen de verzuim module van Nmbrs®

Als werkgever of manager continue up-to-date zijn qua verzuim van medewerkers? Met Nmbrs® verzuimregistratie heb je direct inzicht in verschillende verzuim rapportages en dashboards.

Hierdoor ben je altijd op de hoogte wie er, wanneer ziek is. Daarnaast weet je precies wanneer je actie moet ondernemen omtrent Wet Verbetering Poortwachter. Ook geeft onze verzuimregistratie aan welke afdelingen een hoog verzuimpercentage hebben. Daarnaast weet Nmbrs® wat verzuim kost op zowel medewerkers-, afdelings- of bedrijfsniveau, doordat wij precies weten wat een medewerker kost.

“Het is mijn persoonlijke drive om HR- en Salarissystemen op een hoger niveau te trekken”

Michiel Chevalier, CEO

Voorkom dubbele invoer, integraties met verzuim pakketten

Wegens privacy overwegingen kiezen veel organisaties ervoor om met een specifiek verzuimregistratie pakket te werken. De keuze hiervoor is tweeledig, in de verzuimregistratie van Nmbrs® mogen medische gegevens bij wet, niet opgeslagen worden en vaak hebben meerdere mensen (managers) toegang tot een bepaald dossier van de medewerker. Daarnaast als tweede reden wil je sommige externe partijen, zoals een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts, liever geen toegang geven tot je personeelssysteem.

Door de verzuimregistratie te koppelen met een verzuimpakket worden de gegevens gesynchroniseerd en krijgt iedere partij de juiste gegevens inzichtelijk. Kort ziekteverzuim binnen het bedrijf of langdurig verzuim is hierbij duidelijk voor alle betrokken partijen. Hierdoor werk je met de best mogelijke oplossingen, zonder dat hier extra werk bijkomt.

Ben je benieuwd naar onze partners op het gebied van verzuim? Klik op onderstaande afbeelding voor het complete overzicht. 
 Integraties

Nmbrs®

Nmbrs is een in Amsterdam gevestigde HR- en payroll softwareleverancier voor de Nederlandse en Zweedse markt. In de ontwikkeling van onze HR- en payroll software ligt de nadruk op de rol van HR. Door alle sleutelgebruikers - inclusief de medewerker - te betrekken, zorgen wij ervoor dat met minimale inspanning een optimale HR dienstverlening kan worden verleend.
 
109_fc_nmbrs_halfjaarvideo_19072018_DEF-1
Probeer Nmbrs 30 dagen gratis