Menu
Features
2 min
19 feb 2020

Nmbrs® introduceert: Automatische transitievergoeding!

Ralph van Maris
Ralph van Maris

Op 1 januari was het dan eindelijk zover, de wet arbeidsmarkt in balans trad eindelijk in werking. Als salaris softwarepionier zijn wij de afgelopen maanden druk bezig geweest om deze nieuwe wetgeving eenvoudig en efficiënt in het systeem te verwerken. Zodat, hoewel de wetgeving tot lastenverzwaring zal lijden, een deel van deze verzwaringen door het systeem zal worden opgevangen.

 

Een voorbeeld hiervan is de aanpassing van de premiedifferentiatie WW. De premie Algemeen Werkloosheidsfonds kende altijd maar één percentage. Met de ingang van de WAB gelden voor de premie twee percentages: de premie laag en de premie hoog. Het verschil tussen beide premies bedraagt 5 procentpunt. In Nmbrs® wordt automatisch bepaald of voor een werknemer de hoge of lage premie toegepast dient te worden.

En nu hebben wij het verwerken van de transitievergoeding onderhanden genomen. Met de introductie van de WAB is de regelgeving rondom de transitievergoeding gewijzigd. Waar eerste een werknemer pas recht had op een transitievergoeding als hij tenminste 2 jaar in dienst was, bouwt een werknemer nu al recht op een transitievergoeding op vanaf de eerste dag dat hij in dienst treedt.

 

Ook is de hoogte van de transitievergoeding gewijzigd. Tot 2020 was de werkgever de werknemer 1/6 maandsalaris per 6 maanden verschuldigd voor de eerste 10 jaar en voor de jaren daarna 1/4 maandsalaris per 6 maanden. Vanaf 2020 wordt de transitievergoeding berekend op basis van het aantal dienstjaren * met 1/3 van het maandsalaris.

 

 

uitdienst

 

Dit betekent dat een werknemer nu vaker een transitievergoeding zal ontvangen als zijn contract niet wordt verlengd of als het contract op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Om deze verwerking zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft Nmbrs de transitievergoeding tool geïntroduceerd. Deze berekening is een integraal onderdeel geworden van de uitdienst wizard van de medewerker. Nmbrs® berekent via deze tool automatisch de verschuldigde transitievergoeding.

 

De berekening van de transitievergoeding bestaat uit drie stappen. Elke stap linkt naar een diepere beschrijving, over hoe dit precies binnen Nmbrs® te werk gaat.

 

  1. Eerst wordt het periodesalaris berekend, op basis waarvan de transitievergoeding wordt berekend.
  2. Daarna wordt het aantal periodes vastgesteld dat de medewerker in dienst was.
  3. Als laatste wordt de transitievergoeding berekend.

 

Als klap op de vuurpijl hebben wij het ook mogelijk gemaakt om de transitievergoeding op dezelfde loonstrook te verwerken als de normale uitbetalingen. Dat lees je inderdaad goed! Op één loonstrook worden zowel de uitbetalingen tegen de witte en groene strook getoond én berekend. Het is dus niet langer nodig om voor het uitbetalen van een transitievergoeding een nieuwe medewerker aan te maken.

 

Dit biedt voordelen voor zowel de administrateur als de medewerker. De administrateur heeft geen dubbel werk meer met het aanmaken van nieuwe medewerkers, de medewerker zelf heeft meer duidelijkheid. Geen gepruts meer met verschillende loonstroken en medewerker logins, maar alles duidelijk in één overzicht.

 

Hedendaagse HR- en salarissoftware is ontwikkeld om het leven van de administrateurs eenvoudiger en simpeler te maken. Met features als de automatische berekening van de  transitievergoeding wordt veel handmatig werk weggenomen, waardoor er extra tijd overblijft om te focussen op de ontwikkeling van je medewerkers!

 

Wil je zelf ervaren hoe je software kan inzetten om jouw HR- en salarisadministratie te vereenvoudigen? Start vandaag geheel vrijblijvend met Nmbrs of neem contact op met Sales voor een vrijblijvende Demo.

 

Probeer gratis Breng mij in contact

 

 

Start vandaag

Probeer onze software 30 dagen gratis

Ralph van Maris
Ralph is a Growth marketeer at Nmbrs
Voor de laatste updates

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief