Menu
Features
2 min
19 jan 2023

Skattenyheter 2023 - AGI och hur det påverkar ditt arbete i Nmbrs

Visma Nmbrs
Visma Nmbrs

Från och med redovisningsperioden januari 2023 kommer du som arbetsgivare att behöva lämna uppgift om arbetsplatsens adress och ort i individuppgift eller kontrolluppgift om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden.

 

Detta innebär att en anställd bara kan ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. I huvudsak kommer tjänstestället att innefatta den plats där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete, med visst utrymme för undantag till denna huvudregel. Arbetsgivaren kommer också att ansvara för bedömningen av var det huvudsakliga tjänstestället är någonstans. 

Det skapar såklart många frågor, som “Vad händer om den anställde jobbar på olika ställen i och med att endast ett tjänsteställe kan uppges enligt skatteverket?” och “Vad händer till exempel om man jobbar hemifrån några dagar under veckan?” 

Under tiden vi håller utkik efter information om saker som hur skatteavdrag kommer att funka, eller hur skatteverket väljer att kontrollera detta så vill vi passa på att delge några av de åtgärder vi hittills tagit i Nmbrs! 

Först och främst, vad som kommer att underlättas för dig som lönespecialist med denna förändring är att du slipper tänka på att fylla i olika värden i AGI-fälten. Ett manuellt moment mindre som kommer att underlätta din löneadministration. När vi ser till tekniken kring det hela så kommer Nmbrs att hämta företagets adress som tjänsteställe och därefter skicka vidare värdena i AGI-rapporten. 

Skattenyheter 2023 - AGI och hur det påverkar ditt arbete i Nmbrs 1

 

När vi tittar på både företagsnivå och anställdnivå så finns det fält i Nmbrs där du kan välja vad det är för typ av adress. Som åtgärd kommer vi här att skapa en ny typ av adress som kommer att användas i AGI-rapporten från och med 2023. Det kommer att finnas flera olika alternativ så att samtliga behövda scenarion kommer att täckas. Till exempel skulle det kunna stå tomt för tjänsteställe under anställd och så kommer företagsadressen att enkelt skickas in per automatik. 

 

Skattenyheter 2023 - AGI och hur det påverkar ditt arbete i Nmbrs 2-1

 

Så, det hela sammantaget: 

 

1. Hur funkar det i praktiken?
I praktiken är det lite mer komplicerat och därför kommer vi att följa samtliga regler från Skatteverket när det finns uppdateringar tillgängliga. 


2. Vad kommer underlättas för dig som lönespecialist?
Du kommer att slippa tänka på att fylla i värden i AGI-fälten. Nmbrs kommer hämta företagets adress som tjänsteställe och skicka värden i AGI rapport. 


3. Hur kommer det att funka i Nmbrs?
Det finns flera scenarion och Nmbrs kommer att hantera arbetsplatsen på följande sätt:

  • För anställda med arbetsplatsens adress på anställdnivå kommer denna information användas.
  • För anställda utan arbetsplatsens adress på anställdnivå finns följande alternativ:
    • Om arbetsplatsens adress finns på företagsnivå kommer denna information rapporteras.
    • Om arbetsplatsens adress saknas på företagsnivå men om företaget har en “företagsadress”, kommer denna information rapporteras.
    • Om det saknas både arbetsplatsens adress och företagsadress på företagsnivå, kommer fältet vara tomt på AGI.

Är du nyfiken på att få en mer ingående syn på hur dem nya inställningarna för AGI ser ut i Nmbrs?  Boka in en demo med en av våra Nmbrs-experter så kommer hon att berätta mer om Nmbrs: Det användarvänliga HR- och Löneprogrammet i molnet! Vi ses!

 

Börja idag

Testa vår programvara gratis i 30 dagar

Visma Nmbrs
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post