Menu
Features
2 min
23 maj 2024

Nytt i Nmbrs: Input Checker - minska fel och öka din effektivitet

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

Kämpar du som lönespecialist med att korrekt bearbeta ändringar och kontroller? Du är inte ensam. Det är vanligt att löneansvariga lägger mycket tid på manuella kontroller och förändringar, vilket ofta leder till ineffektivitet och hög arbetsbelastning. Vår nya funktion i Nmbrs, Input Checker, är utformad för att hjälpa dig med just detta. Den automatiserar många av de tidskrävande uppgifterna, vilket inte bara sparar tid utan också minskar risken för fel och skapar mindre stress.

 


Ökad komplexitet försvårar avgörande noggrannhet 

I den snabbt föränderliga världen av löneadministration är noggrannhet avgörande. Ett litet misstag kan få stora konsekvenser för både anställda och företaget. På grund av ökad komplexitet och ansvar blir lönehanteringen alltmer komplicerad, vilket kräver mer tid för datakontroller och att bearbeta ändringar. Detta understryker behovet av effektivitet och precision i löneprocesser.
Risken med manuell bearbetning

Manuell kontroll av ändringar är tidskrävande. Löneproffs arbetar ofta under hög press, vilket ökar risken för misstag, särskilt vid förändringar som involverar mycket data, såsom flyttningar, löneökningar eller föräldraledighet. Att kontrollera och implementera detta korrekt gör den månatliga körkontrollen till en komplicerad uppgift.

 


Förebygga misstag istället för att åtgärda dem

Misstag som undgår kontroller upptäcks ofta först i efterhand, vilket leder till korrigeringar. Men vad händer om du kan upptäcka och lösa felaktig data innan bearbetning? Med Input Checker kan du snabbt se vad som har ändrats, av vem och när. På så sätt vet du exakt vilka ändringar som kommer att ske på lönebeskedet innan körningen. Detta ger dig:

  • Transparens i lönehantering

    Med Input Checker kan du snabbt se alla ändringar innan körningen körs. Detta skapar ett mer transparent samarbete med kunder och gör att du snabbt kan identifiera och lösa fel.

  • Effektivitet i att implementera förändringar

    Verktyget effektiviserar processen för att lägga in ändringar. Genom att utföra kontroller i förväg sparar du tid och undviker onödiga korrigeringar, vilket resulterar i ett effektivare arbetsflöde.

  • Ökad kundnöjdhet

    Färre fel innebär mer exakta och tidsenliga löneutbetalningar, vilket leder till nöjdare kunder. Och nöjda kunder bidrar till framgång i alla företag.

Praktiskt exempel: felaktiga uppgifter

Efter att ha kört lönekörningen märker du en stor förändring: en anställds lön har ökat från 25 000 SEK till 45 000 SEK. Din magkänsla säger att något är fel. Efter undersökning visar det sig att avvikelsen är felaktig. Du justerar lönen till rätt belopp och måste köra om lönekörningen eller göra en justering.

Lösningen: Istället för att slösa tid på korrigeringar eller upprepade körningar erbjuder Input Checker en snabb lösning. Verktyget upptäcker ändringar innan den slutliga bearbetningen, så att du omedelbart kan korrigera felaktig data. Detta proaktiva tillvägagångssätt sparar inte bara tid, utan förhindrar också stress och fel i löneprocessen.

Misstag? Dessa är ett minne blott med Nmbrs

Utöver Input Checker har Nmbrs många fler smarta funktioner för felfri hantering av din löneadministration. Känner du till exempel till körkontrollen eller vår interaktiva lönespecifikation? Upptäck fler funktioner på vår sida om allt relaterat till lön.

 

 

Praktiskt exempel: nyanställd

Många nya kollegor har anställts nyligen. I all stress glömmer du att kontrollera om anställningsavtal har lagts till i Nmbrs. Eftersom körningen är skild från dokumenten får du ingen varning om att viktig information saknas, vilket kan leda till juridiska problem och fel i löneadministrationen.

Lösningen: Med Input Checker kan du se alla nyanställda med ett klick. Dessutom kan du omedelbart se om all nödvändig dokumentation finns. På så sätt kommer du aldrig att missa en ny medarbetare igen och du kan vara säker på att all data är komplett.


Upplev funktionen själv

Input Checker gör din lönehantering mycket enklare, effektivare och ännu mer pålitlig. Med ytterligare fördel: denna funktion minskar risken för att lämna felaktiga lönebesked. Dessutom gör denna det möjligt för kunder och kollegor att delta mer aktivt i löneprocessen.

Vill du själv uppleva hur Input Checker gör skillnad i din lönehantering? Prova denna funktion omedelbart i din Nmbrs-miljö. Upptäck mer i vår  supportartikel här.

Är du nyfiken på att få en mer ingående syn på hur fler stressfria funktioner än bara Input Checker ser ut i Nmbrs?  Boka in en demo med en av våra Nmbrs-experter så kommer hen att berätta mer om Nmbrs! Vi ses!

Nmbrs Löneservice

Behöver du hjälp med lönehanteringen?

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post