Menu
Features
2 min
16 mar 2023

Semesterårsskifte med Nmbrs

Sophie Lüttgenau
Sophie Lüttgenau

Våren är på intåg och för många företag innebär detta semesterårsskifte, i denna blogg kommer vi ge er en mer ingående syn i hur man enkelt genomför semesterårsskifte och ställer in sina specifika behov för att hantera semester, vare sig det är förskottssemester, procentregeln eller semesterskulden.

 

Nytt semesterår

I Nmbrs kan du enkelt göra ditt semesterårsskifte i din miljö genom att följa stegen nedan. När det nya semesteråret påbörjas omvandlas de intjänade semesterdagarna till årets semesterdagar för företag utan sammanfallande intjänande- semesterår. 

 

Eftersom det kan ta rätt lång tid att beräkna och registrera de nya värdena i systemet, har vi en guide som beräknar dessa värden automatiskt baserat på frånvaroinställningarna som är angivna för företaget och de anställda.

 

Kom igång

För att komma igång med semesterårsskiftet går du till masternivå och trycker på ”Åtgärder”. Välj sedan ”Semesterårsavslut” i drop down menyn.

 

Blogg, Semesterårsskifte 
med Nmbrs 2.png.png

 

Steg 1 - Välj företag 

Välj för vilken koncern du vill genomföra semesterårsskiftet, klicka på "Visa rapporter" och kryssa i rutorna för de företag du vill inkludera i semesterårsskiftesguiden.

 

 

Blogg, Semesterårsskifte 
med Nmbrs 3.png.png

 

Steg 2 - Kontroll

Detta steg är endast för att ge dig en överblick över den förväntade, sista semestern. Semesterårsskiftet har ännu inte avslutats och du kan fortfarande avbryta och gå tillbaka för att göra korrigeringar om översikten inte stämmer överens med vad du förväntar dig. Om översikten överensstämmer med de förväntade värdena kan du fortsätta, för att slutföra guiden tryck på "Årsskifte" i det nedre högra hörnet.

 


Blogg, Semesterårsskifte 
med Nmbrs 4.png.png

 

Steg 3  – Rapportera

Det här steget syftar enbart till att ge dig en rapport över de senaste semestersaldos för det nya semesteråret.

 

 

Blogg, Semesterårsskifte 
med Nmbrs 5.png.png-1

 

Procentregeln

Hantering av semester i enlighet med procentregeln kan ställas in på masternivå och koncernnivå i ”Frånvaromodell”. Frånvaromodellen länkas sedan till det kollektivavtal som ska appliceras för företaget eller en anställd. Vissa förändringar kan även göras I modulen "frånvaroinställningar" på företagsnivå och anställdnivå.

 

 

Blogg, Semesterårsskifte 
med Nmbrs 7.png.png-1

 

Förskottssemester

 

I Nmbrs är det möjligt att tilldela de anställda förskottssemester. Genom att ge dina anställda möjligheten att ta ut förskottssemester, görs inget avdrag på månadslönen när en anställd vill ta ut semester trots att inga intjänade semesterdagar ännu finns att tillgå. Istället uppstår en skuld till arbetsgivaren.

 

Inställningar för förskottssemester börjar i frånvaroinställningarna.  Här är det även bra att uppmärksamma vilken typ av 'Semesterår' som är inställt för företaget. Antalet förskottssemesterdagar du vill att den anställde ska ha rätt till kan vara beroende av den aktuella perioden och hur många månader som är kvar till semesterårsskiftet. Vid semesterårsskiftet nollställs nämligen förskottssemesterdagarna för de anställda.

 

 

Blogg, Semesterårsskifte 
med Nmbrs 8.png.png

 

Semesterlöneskuldlistan


Det är viktigt för företag att ha en översikt över de anställdas semesterlöneskuld och eventuella kompensationstimmar då det kan bli fråga om utbetalning eller återbetalning av semester när en anställd går ur tjänst. För att få en bra översikt över semesterlöneskulden har Nmbrs en översikt i lönedokument.


Förutom semesterlöneskulden får du en översikt över intjänade, tagna och sparade semesterdagar. Beloppen som finns med redovisas i bruttovärde, arbetsgivaravgifter och det totala värdet.

 

 

Blogg, Semesterårsskifte 
med Nmbrs 9.png.png


Är du nyfiken på att få en mer ingående syn på hur semesterinställningarna ser ut i Nmbrs?  Boka in en demo med en av våra Nmbrs-experter så kommer hen att berätta mer om Nmbrs: Det användarvänliga HR- och Löneprogrammet i molnet! Vi ses!

 

 

Börja idag

Testa vår programvara gratis i 30 dagar

Sophie Lüttgenau
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post