Menu
Features
4 min
25 okt 2022

Framtidens löneadministration kommer att fungera som en självkörande bil

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

Artificiell intelligens (AI): Helautomatiska lönekörningar – ja, dagens löneadministratörer kan redan nu dra nytta av en mäng olika verktyg och annan smart teknik. Men vad kan vi mer förvänta oss av framtiden? Det här är vad vi förutspår: ”Framtidens löneadministration kommer att fungera som en självgående bil.” Vänta lite, vad menas med det?

 

Förra blogginlägget gjorde vi ett djupdyk i lönevärldens långsamma digitalisering. Vi konstaterade då att, även om tillämpandet av modern lönehantering släpar efter, så har vi har kommit en bra bit på väg vad gäller tekniken. Nu för tiden kan Nmbrs kunder använda smart teknologi för att till exempel tillåta anställda själva ansöka om semester, automatisera arbetsprocesser eller upptäcka felaktigheter under lönekörningen med hjälp av AI (artificiell intelligens). Detta påverkar även löneadministratörens arbete. Hen kan nu koncentrera sig på viktigare arbetsuppgifter — och bli en ‘lönehjälte’, som vi på Visma Nmbrs gärna kallar det.

 

Så långt har vi alltså redan kommit, men hur kommer framtiden att se ut? Tillsammans med Visma Nmbrs grundare Michiel Chevalier spånar vi vidare på de möjligheter som framtiden har att erbjuda.

 

Ännu fler system kommer att länkas samman
Det mest logiska vi kan säga om framtiden är att allt kommer att automatiseras och digitaliseras än mer. Redan nu erbjuder tekniken många möjligheter, men det är ännu långt ifrån alla som utnyttjar de möjligheterna. Det är till exempel fortfarande många som använder Word-dokument för tidsregistrering, trots att Nmbrs tidsregisteringsapp, som direktlänkar till programmet, är mycket enklare att använda. Det finns alltså fortfarande mycket att vinna här, men först måste företagen bli medvetna om de möjligheter som står till buds. Vi ger självfallet gärna våra kunder råd i det avseendet.

 

 

Framtidens löneadministration kommer att fungera som en självkörande bil, pic 2

 

I framtiden, när allt fler system kopplas ihop, kommer inflödet av data att bli mycket stort. Om all denna data analyseras på rätt sätt (och med automatik) kommer den att ge nya, och relevanta, insikter. Det brukar allmänt kallas för Business Insights.

 

Stora mängder data blir värdefull först när du kan sammanföra och analysera den

Visma Nmbrs grundare Michiel Chevalier förutspår också att vi kommer kunna göra mycket mer med data i framtiden: 
 

"Löne- och HR-data är bara värdefull om man kan kombinera den med data från andra delar av verksamheten. Det är till exempel intressant att veta hur mycket en viss anställd tjänar åt företaget i förhållande till frånvaro, lön och employee happiness", menar Michiel Chevalier.

Data kan för HR- och lönespecialister alltså fungera som ett röntgenfoto och en intressant genomlysning av företaget och dess resultat. En förutsättning är självklart att all data är tillgänglig och lagrad i ett kompatibelt format som fungerar i alla olika system. Det är givetvis något vi på Visma Nmbrs kan hjälpa dig med.

 

Många små robotar
Den här framtiden är till vissa delar redan här. I vår holländska produkt har alla typer av (självlärande) robotar under en längre tid samlat in data. Vi kallar dem Numbees. Enligt Michiel Chevalier är de "kronjuvelerna i Nmbrs". 

Det finns till exempel en robot som, samtidigt som den anger data för en ny anställd, omedelbart lägger fram ett förslag på en marknadsmässig lön för personen. Det finns även robotar som kan räkna ut fasta lönedelar och kontrollerar avvikelser under en lönekörning. Då robotarna är självlärande, blir de också bättre för varje gång de används.

 

I vår svenska produkt samlar dessa självlärande robotar allt mer data för att finnas till vårt fulla förfogande. Ju mer vi tillsammans kan fylla våra svenska Numbees med data, desto mer avancerade beräkningar och problemlösningar kommer de att kunna hjälpa oss med.

Om Michiel Chevalier kikar än längre in i framtiden gör han jämförelsen mellan löneadministration och en självkörande bil. Men vad betyder det? 

"I en självkörande bil behöver föraren i stort sett inte göra något alls. Först när något riskerar att gå fel skakar ratten till för att varna föraren, för att indikera att han eller hon måste åtgärda något innan det händer en olycka. Det är inte en enskild robot som får bilen att köra framåt, utan ett många små robotar som alla har sina egna uppgifter: en sensor som håller koll på övrig trafik, en kamera som läser av trafikljus och skyltar… Det är också så jag ser framtidens löneadministration framför mig: massor av små robotar och regler för programmering som tillsammans skapar en fullständig och komplett löneprocess", säger Michiel Chevalier.

 

 

Framtidens löneadministration kommer att fungera som en självkörande bil, pic 3

 

Löneadministratörer blir problemlösare

Långtgående automatisering är melodin i framtidens löneadministration, precis som i den självkörande bilen. Men det kommer fortfarande att finnas folk bakom ratten, tror Michiel Chevalier. 

 

"Framtidens löneadministratör kommer att vara en problemlösare i stället för en utförare, då systemet signalerar vilka problem som måste lösas", säger Michiel Chevalier.
"Jag föreställer mig det så här: Du kommer till jobbet, loggar in och kan direkt se vilka lampor som lyser på instrumentbrädan. Det vill säga att avvikelser och uppgifter är tydliga, så att du omedelbart vet vad som behöver din uppmärksamhet."

 

Yrket löneadministratör kommer med all säkerhet att fortsätta förändras, men det kommer att förbli minst lika intressant. Att bara luta sig tillbaka och släppa taget kommer inte att vara möjligt i framtiden heller.

 

I samma takt som automatiseringen frigör tid, tillkommer nya uppgifter. Till exempel de som uppstår i och med att lagarna och reglerna runt lönehanteringen blir alltmer komplexa. Vi har märkt att allt fler företag behöver hjälp just med den biten. Då blir det extra viktigt med effektiva system som stöttar ditt arbete, så att du kan kliva in och hantera de mer komplexa fallen, såväl som att axla en mer en mer rådgivande roll istället för en administrativ. Att vara tillgänglig med din expertis kommer att bli allt viktigare i framtiden.

 

Mänsklig arbetskraft kommer alltid att vara nödvändig

Löneadministration kommer alltid, till viss del, att kräva skräddarsydda lösningar som inte robotar kan lösa. Tänk på budgetar som har tagits fram för mobilitet eller luncher, där varje anställd själv bestämmer vart och hur något spenderas. Vi människor kommer att förbli viktiga inom yrket, för inte heller i framtiden kommer du som löneadministratör bara att kunna trycka på en knapp för att lösa hela lönehanteringen. Processen kommer dock att bli enklare, samtidigt som yrket blir mer komplex och servicen mer personlig.

 

 

iStock-1348871357

 

I Vismas rapport ”Koll på lön 2022” var en av de frågor som det gjordes en djupdykning i just digitaliseringen. En fråga som ställdes i rapporten var; Kanske skulle stressen minska om fler hade kommit längre med AI och digitala kollegor? Rapporten visar med all tydlighet att majoriteten, 95%, är inte alls eller inte särskilt oroliga för att automatisering me dhjälp av robotar/maskiner/datorer ska ta över jobbet. Det finns istället en förväntan och spänning inför vad som är på gång, när man läser undersökningens fria kommentarer. Trots det har endast 21% “digitala kollegor” idag. 

Vill du ha mer inpsiration och kunskap om automatiserad och digitaliserad löne- och HR-hantering? Det finns ett antal digitala lönepionjärer i olika forum och nätverk som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Du kan också läsa mer i våra artiklar och bloggar!

 

 

 

SE l Mockup Multiple l WP l Detta är din mest effektiva lösning för lönehantering

Ladda ner vår E-bok kring löneautomatisering

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post