Meddelande om skydd av personuppgifter

Genom att använda denna webbplats godkänner du att dina uppgifter används på det sätt som beskrivs i detta meddelande om skydd av personuppgifter. All vår personuppgiftshantering sker i enlighet med den svenska lagen om skydd av personuppgifter. Vi använder endast uppgifter som ges frivilligt och uttryckligen av personer som besöker vår webbplats. Du kan uppge dina personuppgifter för att inhämta information eller ansöka om tjänster, för att få nyhetsbrev, för att anmäla dig till ett evenemang eller för att köpa produkter från Nmbrs®.
Nmbrs® sparar dina uppgifter för att kunna utföra det uppdrag du bett om och för leverans och förbättring av våra tjänster. Nmbrs® kan använda dina uppgifter för att informera dig om relevanta produkter och tjänster som Nmbrs® tillhandahåller. Du kan kontakta oss om du har invändningar mot detta eller om du vill ta del av, korrigera eller radera dina uppgifter. Nmbrs® förmedlar inte dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke såvida vi inte är förpliktade enligt lag eller domslut att göra detta. Deltagare i ett diskussionsforum ger genom registrering, om sådan sker, tillstånd till registrering av uppgifterna och ger dessutom tillstånd till internetpublicering av de inlägg som han/hon gör. På webbplatsen kan det finnas länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Dessa webbplatser väljs med omsorg, men Nmbrs® bär ändå inget ansvar för hur tredje part hanterar dina personuppgifter. Läs därför även meddelandet om skydd av personuppgifter som gäller för den webbplats du besöker. Kontakta oss om du vill veta mer om vår hantering av de personuppgifter som berör dig.


Ändring av detta meddelande om skydd av personuppgifter


Nmbrs® förbehåller sig rätten att ändra detta meddelande om skydd av personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser denna sida så att du har kännedom om den senaste, gällande versionen. Meddelandet om skydd av personuppgifter ändrades senast i juli 2015.