Bli Partner

Nmbrs® har ett omfattande API, med detta kan du själv skapa en integration. Om denna integration även är av intresse för Nmbrs® kunder finns det möjlighet att bli integrationspartner med Nmbrs®. Här ser du tillvägagångssättet för att bli integrationspartner:

Nedan förklaras processen steg för steg:

Steg 1 – Kontakta oss

Steg 2 – Integrera din produkt med Nmbrs®

Vi råder dig att lägga fokus på att ta fram en första version så fort som möjligt, därefter kan du fokusera på förbättringar och utveckling av ytterligare integration. Börja med att läsa om hur man integrerar med vårt API: Getting started for developers. Här hittar du information om hur du skaffar ett gratis demokonto och detaljer om vårt API. För fortlöpande frågor kan du alltid kontakta vårt API-team.

När du har bekantat dig med vårt API tar du kontakt med Nmbrs® API-team och bokar ett möte. Under det här mötet kommer vi svara på alla dina frågor om Nmbrs® och parterprogrammet. Du kan även få en kort demo av produkten om så önskas.

Steg 3 – Se till att det finns tillräcklig support och dokumentation för slutanvändaren

Er dokumentation bör innehålla en tydlig översikt av integrationen. Minimikraven är: setup detaljer, allmänna användarinstoktíoner och FAQ’s. Informationen bör vara lättillgänglig för kunder och Nmbrs® samt hållas uppdaterad.

Steg 4 – Demonstrera din integration för Nmbrs® API-team

När integrationen bokar du in en tid med Nmbrs® API-team för en produktdemonstration. Under demonstrationen kommer du att visa den fullständiga integrationen, supporten och användardokumentationen.

Steg 5 – Starta en pilot med 3 Nmbrs®-kunder

Ditt integration ska testas med minst tre Nmbrs®-kunder. Vid behov kan vi hjälpa dig med att hitta lämpliga testpiloter. Varaktigheten av piloten är beroende av integrationes komplexitet och stabilitet. Avslutande av piloten sker på ett tillfredsställande sätt för alla inblandade parter.

Steg 6 – Skapa en landningssida där du beskriver och demonstrerar Nmbrs®-integrationen

När alla steg har slutförts till vår belåtenhet skapar du en landningssida och förser oss nödvändig information. Din Nmbrs® landningssida bör åtminstone innehålla följande information:

  • Nmbrs® log
  • En länk till Nmbrs® hemsida
  • Vårt telefonnummer: +46 70-385 33 55
  • Vår e-mail: info@nmbrs.se

Steg 7 – Publicera din integration

Vi hanterar presentationen av din produkt på vår hemsida. Vi kommer också att informera vår försäljning- och supportavdelningen om din integration. Vår marknadsavdelning kommer att kontakta dig när det gällande synligheten av din intergraiton på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev. Vid frågor om integrationen eller partnerprogrammet, vänligen kontakta oss.