Menu

Ett användarvänligt personalsystem

Med Nmbrs har du ett komplett och användarvänligt personalsystem, men vad innebär egentligen ett personalsystem?

Woman standing with tablet
Personalsystem

Kontinuerlig insikt i dina digitala filer

Ett personalsystem är en slags personaldatabas online som innehåller samtlig information om nuvarande och tidigare anställda. Exempel på information kan vara namn- och adressuppgifter, men också uppgifter som utbildning, lön, ledighet och frånvaro. Tack vare Visma Nmbrs personalsystem hör arkivskåpet och excelfiler till det förflutna. Från och med nu har du alltid tillgång till helt digitala filer över de anställda, tryggt i molnet!

Digitala filer över anställda ger dig dessutom möjlighet att lagra samtliga dokument och filer som rör anställda i din organisation på en och samma plats. Med digitala filer upprätthåller du  struktur och ordning och gör det enkelt för dig att hitta korrekt information eller rätt dokument utan krux.


Rapporter & moduler

Med all information om dina anställda tryggt lagrad i Visma Nmbrs personalsystem gör både rapporter och unik företagsdata sig tillgängliga via våra moduler. Du tar enkelt ut HR-rapporter, skapar översikter på hur många heltidsanställda det finns inom företaget eller hur andelen män och kvinnor är fördelad inom organisationen, till exempel. 

 

Signaler

Personalsystemet skickar också ut påminnelser om viktiga frågor som rör dina anställda kallade signaler. Som ett resultat kommer du aldrig att glömma dina anställdas födelsedagar eller årsdagar! Du tar också som chef emot andra viktiga notiser, som till exempel när en anställds kontrakt håller på att löpa ut. 

Interactive payslip_SE_
Product tour

Ta en titt på våra funktioner

Följ med oss på en produktrundtur för att upptäcka hur vår programvara kan förenkla dina HR- och löneuppgifter, öka din produktivitet och förbättra din övergripande verksamhetsprestanda.

Product tour

HR-fall och arbetsflöden

Med den innovativa programvaran Nmbrs från Visma Nmbrs kan du nu enkelt lägga till HR-fall i medarbetarens personalfil. Exempel på HR-fall skulle kunna vara rekrytering och urval, onboarding, missnöjd anställd/chef eller frekvent frånvaro hos en anställd. Värdefull information om den anställde kan lagras här! Du kan även göra informationen tillgänglig för behöriga chefer och arbetsgivare.

Det är vanligt att HR-ärenden måste hanteras korrekt och att de involverar flera personer inom organisationen. Därför har vi skapat så kallade arbetsflöden. Som HR-ansvarig behåller du kontrollen genom att lägga till ett justerbart arbetsflöde per ärende. Varje specifik uppgift i detta arbetsflöde kan sedan tilldelas olika användare i personalsystemet.

 

Registrera ledighet

Registrera och behandla ledighetsansökningar automatiskt, snabbt och enkelt.

Ge också cheferna tillgång till uppgifter om deras anställda i Nmbrs via vår självservicefunktion för chefer (MSS), både via app och desktop. Detta gör att de kan se, kommentera och korrigera information. De kan godkänna avvikelser, traktamenten och ledigheter. Dessutom finns här även rapporter om frånvaro och ledighet! Att ansöka om ledighet har aldrig varit enklare för anställda!

 

Registrera frånvaro

Frånvaro är alltid ett känsligt ämne. Du kan enkelt och effektivt registrera och övervaka frånvaro i vårt personalsystem.

FAQ

Vanliga frågor

Kom igång

Starta en gratis free trial som är tillgänglig i 30 dagar