Menu
Sweden
2 min
13 jul 2021

Vad kan Nederländerna lära sig av Sveriges lönesystem?

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

För tre år sedan påbörjade Nmbrs sin expansion till Sverige. För detta ändamål utsågs ett internationellt team som fick uppgiften att utveckla ett HR- och lönesystem för den svenska marknaden baserat på vår nederländska produkts kvaliteter.

 

Redan från starten fick Reinier den viktiga uppgiften att under utvecklingen av den Svenska produkten länka de två produkterna till varandra. Nu när redovisningssystemet är klart och kan hantera stora kunder på den svenska HR- och lönemarknaden, ber vi honom att berätta vad han har lärt sig under processen och vilka skillnader han ser mellan systemen i de två länderna.


Hur började du implementeringsprocessen?

“I Nederländerna är Nmbrs®-applikationen en mycket solid lösning som under flera år har vunnit mark inom kategorin HR- och lönesystem. Därför ville vi redan från starten att den svenska applikationen skulle likna den nederländska så mycket som möjligt.  

 

Detta betyder egentligen att svenska kunder arbetar i samma applikation som de nederländska kunderna, med den stora skillnaden att produkten för det svenska löneprogrammet drivs baserat på svensk valuta, svenska lagar och regelverk. ”

 

Hr_and_Payroll_connection

 

Var det svårt att förstå de svenska regelverken?

“Den tekniska biten var absolut en utmaning, men den teoretiska delen gick förvånansvärt smidigt. Kontakten med myndigheter, såsom Skatteverket, gick också väldigt smidigt och de hade redan alla nödvändiga dokument tillgängliga på flera språk.”

 

Lade du märke till något speciellt vad gäller lönehanteringen i Sverige?

“Tidsregistrering har stor betydelse i Sverige. Om du är sjuk eller ska åka på semester, påverkar detta direkt din månadslön. Det finns en mängd regler bundna till detta som inte alls tillämpas i Nederländerna. I Sverige har de lika mycket regler för tidsregistrering som vi i Nederländerna har för vårt pensionssparande. Vi beräknar avdrag och betalningar för sjukdom och ledighet baserat på schemat, lönen och inställningarna för sjukdom och ledighet under den tid som den anställda är borta, inte baserat på de inställningar som gäller vid den tidpunkt som lönen ska betalas. Detta var en stor utmaning för oss mjukvaruutvecklare. ”


Blog Quote, Reinier

 

Och vad gäller för pension?

“I Nederländerna är det normalt att en anställd själv betalar en del av sin pensionsavgift. För denna del beräknas ingen löneskatt, vilket innebär att pensionsbolagens beräkningsregler genomförs inom ramen för den periodiska lönehanteringen. Men eftersom pensionsbolagen inte räknar med perioder på en månad eller fyra veckor, är det mycket komplicerat att lägga till systemet för pensionssparandet på lönebeskedet. 

 

I Sverige är det vanligt att arbetsgivaren betalar hela pensionsavgiften. De svenska pensionsbolagen behöver endast veta hur mycket lön en anställd ska få. Under den periodiska lönehanteringen behöver inte pensionsavgifterna beräknas. Pensionsbolaget beräknar avgiften och skickar fakturan till arbetsgivaren. Man kan egentligen säga att pension främst är en uppgift för ekonomiavdelningen i Sverige.”


Bike_Stockholm

Har de svenska myndigheterna kunnat lära sig något av dig?
“Av mig personligen vet jag inte, men jag är säker på att de har lärt sig något av vår erfarenhet i Nederländerna. De nederländska motsvarigheterna till Skatteverket, Försäkringskassan och Statistikmyndigheten har arbetat med samma exportformat i över 10 år. I Sverige har myndigheterna fortfarande inte lyckats hitta en metod som fungerar för alla och därför levereras informationen i flera olika format.  De är därför mycket intresserade av hur vi arbetar inom detta område.”

Vilka är de största skillnaderna mellan Sverige och Nederländerna?

“Från en mjukvaruutvecklares perspektiv skulle jag säga att de största skillnaderna är branschreglerna och tidsregistreringen. Mina kollegor från den nederländska produkten spenderar cirka 80 till 90 procent av sin tid på komplicerade pensionsberäkningar, medan vi spenderar en lika stor del av vår tid på tidsregistrering.

I Sverige krävs därför en annan typ av expertis. Det är intressant att se att båda länderna har utvecklat så komplicerade lösningar för något som är så enkelt i det andra landet. Olika moduler, till exempel branschbestämmelserna, kan göras precis så komplicerade som landet själv väljer. Det gör att man ifrågasätter hur nödvändiga denna typ av bestämmelser egentligen är.”


Nmbrs har tio års erfarenhet av molnbaserade HR- och lönesystem. Vill du veta vad våra svenska kunder tycker om Nmbrs? Läs vårt kundcase med EdB Redovisning, och hur de blev 250% mer effektiva mer Nmbrs. 

 

 

SE l Mockup Multiple l CC l Edb Redovisning
Upptäck mer

Ladda ner vårt kundcase

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post