Menu
Sweden
1 min
26 nov 2020

Svar på frågor från Lönedag

Björn Bylund
Björn Bylund

Efter vår Lönedag förblev några specifika lönefrågor obesvarade. Därför har vi tillsammans med Senior Advisor Mikael Hasselborg, ämnesexpert inom Lön på Iterum, bestämt oss för att få klarhet i saken!

 

Fråga 1: Vid beräkning av lönebaserat utrymme för utdelning som ska plockas ut 2021 och man har haft korttidspermitterad personal under 2020, ska man räkna då på ordinarie bruttolön eller bruttolön minus avdrag för permittering?

 

Svar: Ersättning för korttidsarbete ingår inte i underlaget för beräkning av lönebaserat utrymme så det är bruttolön minus stöd för korttidsanställning som gäller.

Utdelning som betalas ut under 2021 deklareras 2022 och baseras på 2020 års resultat. Skatteverket har med andra ord gott om tid för ett nytt ställningstagande i frågan om det skulle vara nödvändigt. Vår bedömning är att reglerna i denna fråga inte kommer att ändras.

För dig som vill läsa mer om detta. 

 

 

mikael-has-avatar

 

Fråga 2: Förlåt, är det inte så att man inte får ta utdelning om man har fått stöd från Tillväxtverket?

 

Svar: När det gäller utdelning under 2021 finns inget beslut men rimligen borde Tillväxtverket kunna göra samma bedömning som för 2020. Det vill säga utdelning är inte möjlig att kombinera med stöd.

 

En grundläggande förutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Detta går inte at kombinera med utdelning. För dig som vill läsa mer om detta.


Fråga 3: Hur är det om någon varit föräldraledig utan utbetald lön under jämförelsemånaderna?

 

 

Blog image 3

 

Svar: Utifrån hur vi tolkar anvisningarna kan man inte tillämpa korttidsarbete för en person som varit föräldraledig med fullt löneavdrag under jämförelsemånaden. Begreppet ”anställd” är i detta fall missvisande. En anställd som är föräldraledig har ju uppenbart varit anställd under jämförelsemånaden. Problemet handlar mer om den ersättning som utgått som ska utgöra grund för korttidsarbete med en viss procent. AGI ger möjlighet till enkel och automatiserad kontroll av jämförelsemånaden respektive den eller de månader där stöd för korttidsarbete utgår.

 

Vi hoppas att dessa svar kommer hjälpa dig i din lönehantering! Sugen på att veta mer? Du kan alltid boka in en kort online demo med en av våra Nmbrs-experter, eller ladda ner vår guide som berättar mer om hur du kan digitalisera din byrå nedan!

 

SE l Mockup Multiple l WP l Digitalisera din redovisningsbyrå
Upptäck mer

Ladda ner vår e-bok om digitalisering

Björn Bylund
Country Manager Sweden
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post