Menu
Sweden
3 min
30 jun 2022

Ny teknologi - Ett sätt att effektivisera dina nya arbetsmetoder

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

Få saker i livet är konstanta, men en sak som är det är förändring. Tillvaron på våra arbetsplatser har under de senaste decennierna genomgått den kanske största förändringen sedan den industriella revolutionen – och förändringstakten visar inga tecken på att avta. De tekniska framstegen har helt enkelt revolutionerat affärsvärlden.

 

I många hundra år har människor varit rädda för ny teknologi. Vi har oroat oss över att förlora jobb och sysselsättning. Redan på 1400-talet väckte Gutenbergs nya uppfinning tryckpressen stor oro. Vad skulle munkarna ägna sig åt när de inte längre behövde ägna sig åt det mödosamma arbetet att skriva av Bibeln och andra religiösa texter för hand? 

 

Ett annat exempel finns att hitta i 1500-talets England, då Drottning Elizabeth I nekade en patentansökan för en stickmaskin med motiveringen: ”Inser du vad denna uppfinning innebär för mina fattiga undersåtar? Den kommer säkerligen att fördärva dem genom att ta ifrån levebrödet och göra dem till tiggare”. William Lee fortsatte att försöka vinna patent både hos Elizabeth I:s efterträdare och i Frankrike, dock utan framgång. Redan då var argumentet: ”Ta inte våra jobb ifrån oss”. 

 

Inga kunde heller ha mer fel än Charles H. Duell, kommissionsmedlem på det amerikanska patentkontoret, som 1899 sa: "Allt som kan uppfinnas har redan uppfunnits." Eller

den utvecklingschef på Facit som i mitten på förra decenniet fällde följande bevingade ord: ”Aldrig någonsin kan en elektronisk räknemaskin ersätta Facits högkvalitativa mekaniska räknemaskiner.”

 

Visst tar AI jobb – men underlättar många och skapar än fler

Valet står mellan att sträva emot eller välkomna den förändring, och många gånger förbättring, som tekniska framsteg innebär. Den digital teknologi kommer i framtiden att vara integrerad i så gott som alla samhällssektorer, något som på ett genomgripande sätt kommer att påverka våra liv – varje dag. För fem år sedan gick diskussionerna kring om AI (artificiell intelligens), robotar och automatisering skulle göra oss alla arbetslösa höga. Diskussionerna stormar inte lika starkt idag, i stället börjar vi alla förstå att AI kan ersätta många monotona och enformiga jobb, samtidigt som tekniken också skapar nya. Digitaliseringen och automatiseringen förändrar kompetensbehoven och kraven på oss människor att vara mer kreativa och innovativa ökar.

 

 

iStock-1371325593

 

Motsatsen till att inte vara anställningsbar är att vara anställningsbar. Det behöver inte betyda att en lång tid i yrket är en merit i sig. Snarare innebär det att du har en kompetens som arbetsgivarna vill ha. Och då arbetslivet är i ständig förändring, så gäller det att hela tiden utvecklas och lära nytt. Det är också ett sätt att se om sitt hus. I många fall kan det räcka att du utvecklas i din egen nisch, att anamma nya arbetsmetoder, tekniker och hjälpmedel. Det vore kanske bättre om vi i stället för att känna rädsla och vilja att kontrollera utfallet av förestående förändring, försökte att fokusera på vad som kommer att förbli likadant? Eller som Amazons grundare Jeff Bezos så klokt svarade i en intervju:

 

"Jag får ofta frågan: Vad kommer att förändras de närmaste 10 åren? Det är en väldigt intressant fråga, en väldigt vanlig fråga. Jag får nästan aldrig frågan: ’Vad kommer inte att förändras de närmaste 10 åren?’ Och jag anser att det är den senare frågan som faktiskt är den viktigare av dem två – på grund av att du kan bygga en företagsstrategi kring de saker som är stabila över tid”. 

 

 Automatiserad lönehantering är säker lönehantering

Sättet vi jobbar med lön förändras snabbt – och gång på gång visar det sig att AI klarar av att fullfölja manuella, repetitiva och granskande uppgifter så väl snabbare som tillförlitligare än mänsklig intelligens. Stora delar av arbetsuppgifterna inom löneadministration handlar om insamling och behandling av data om; Tid, Bemanning, Schema, Kompensation, Frånvaro och Lön. Alla frågor som karakteriseras av transaktionsintensitet, åtskilligt med data och av att det är av största vikt att underlag och utfall blir rätt. Det betyder också att möjligheterna att använda AI och automatisering som stöd för de här arbetsuppgifterna är stora. Den nya tekniken för lönehantering är en enastående resurs för att effektivisera, underlätta, säkerställa och frigöra din dyrbara tid till mer komplexa ärenden eller till strategiskt arbete som bidrar till framgång för företagen. 

 


 

“Nmbrs har ett helt annat automatiserat flöde än de olika systemen som jag har sett på marknaden. Just att det är molnbaserat och att man kan göra snabba uppdateringar i kombination med det automatiserade flödet är någonting som jag inte hade sett tidigare. Det var det som gjorde att jag blev så intresserad och kände att: ‘Ja, det här ska vi såklart satsa på!’ Genom att automatisera får våra medarbetare fokusera på arbetsuppgifterna som är lite mer komplexa och motiverande, i stället för att göra det manuella, upprepande inmatandet.

 

Jeanette Ceders, Team Manager på Accountor Sverige

 


 

På Nmbrs älskar vi innovationer

Vi på Visma Nmbrs älskar nya innovationer. Vi ser betydande potential i automatisering och AI – och är övertygade om att det kommer att hjälpa våra kunder att överträffa sina konkurrenter i de områden av lön som verkligen spelar roll: utveckla branschspecifik expertis, vårdandet av kundrelationer och möjligheten att erbjuda bättre råd och rekommendationer. 

Aktiviteter som är vitala för en blomstrande verksamhet: Arbete som verkligen spelar roll. Vår molnbaserade lösning för lönehanteringen erbjuder en kvalitetssäkrad automatisering av manuella, repetitiva uppgifter. Vårt mål är att framtidens system jobbar för dig, inte emot dig. 

 

Vad än framtiden bär med sig kan vi vara säkra på att förändringstakten kommer att vara bortom våra vildaste fantasier – och att vi måste acceptera ständiga utveckling och förbättringarna av våra arbetsmetoder. Men trots nya, bättre molnbaserade HR- och lönesystem håller många, ofta omedvetet, fast vid sina gamla arbetssätt. 

 

 

Ny teknologi - 
Ett sätt att effektivisera dina nya arbetsmetoder, blog image 3.png.png

 

 

Är du nyfiken på nya arbetssätt och hur lönearbetet kan bli mer automatiserat?
Du kan alltid
boka in en demo med en av våra Nmbrs-experter,
eller ladda ner e-boken nedan som inledningsvis berättar mer om HR-automatiseringens möjligheter för både företag och byråer

 

SE l Mockup Multiple l WP l Detta är din mest effektiva lösning för lönehantering

Ladda ner vår e-bok om HR-automatisering

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post