Menu
Sweden
3 min
31 aug 2023

Mål och motivation: HR:s guide för en kickstart efter semestern

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

Välkommen tillbaka efter en fantastisk semester! Vi hoppas att du har laddat batterierna, njutit av soliga stränder eller kanske bara gjort det ljuvliga av “ingenting”. Övergången tillbaka till jobbet efter en avkopplande paus kan däremot bli utmanande. Därför har vi förberett denna HR-guide med 4 praktiska tips för att hjälpa dig att smidigt återgå till arbetsrutinerna och säkerställa en problemfri återkomst på arbetsplatsen för de anställda och ditt team. Så damma av arbetskläderna, plocka upp kaffekoppen och sätt igång med denna guide!


Välkommen tillbaka 

Ett varmt välkomnande tillbaka till kontoret är avgörande för att skapa en positiv start efter semestern. Vi behöver alla lite extra feel good-vibbar nu när vi vet att vi sakta glider in i hösten igen. HR kan främja en stöttande atmosfär genom att uppmuntra medarbetare att till exempel dela sina semesterupplevelser och utvecklingsmål. Det är viktigt att skapa en öppen dialog och bygga starka arbetsrelationer tidigt in på eftersemestertiden för att fånga upp mer momentum och inspiration på arbetsplatsen. 

💡Tips 1: Planera in teambuildingdagar på företaget. Det kan kanske till och med vara en idé att sätta ihop grupper med olika roller för att uppmuntra kollegor som vanligtvis inte brukar samarbeta på en daglig basis att utbyta kunskap och generera ny inspiration. Utöver teambuilding kan ett event som en middag eller aktivitet utanför arbetsplatsen även skapa ett extra varmt välkomnande. 

Mål och motivation_
HR_s guide för en kickstart efter semestern, blog image 2.png.png

Sätt upp mål tidigt

En av de mest effektiva sätten att återfå fokus och motivation efter semestern är att sätta tydliga mål. Ta dig tid att reflektera över vad du vill uppnå de kommande veckorna eller månaderna. Genom att sätta realistiska och uppnåeliga mål hjälper du dig själv att hålla kursen och få en känsla av riktning i ditt arbete. Att sätta upp SMART:a mål kan till exempel vara en användbar modell för inspiration. SMART:a mål står för:

Specifikt - Formulera tydliga mål
Mätbart - Besluta hur målet ska mätas
Accepterat - Checka av att målet är accepterat av de inblandade
Realistiskt - Se efter om det finns förutsättningar att genomföra målet
Tidsbestämt - Sätt upp en tydlig deadline

HR spelar en viktig roll att facilitera målsättning. Hjälp medarbetarna att formulera sina mål för att säkerställa att de är tydliga, mätbara och uppnåbara så att de känner sig stärkta och motiverade inför hösten!

💡Tips 2: Att erbjuda utvecklingsmöjligheter visar även att organisationen investerar i sina medarbetare. HR kan identifiera lämpliga resurser och kurser för att stödja medarbetares professionella tillväxt och ge dem nya utmaningar och inspirera till ny målsättning.

Mål och motivation_
HR_s guide för en kickstart efter semestern, blog image 3.png.png

Öka motivationen

Att återvända till jobbet kan ibland kännas överväldigande, särskilt efter kontrasterande semestertider. För att höja motivationen för både dig och dina medarbetare kan du prova att införa små belöningar eller incitament för att slutföra uppgifter eller nå delmål. Att bibehålla en positiv inställning och påminna dig själv om syftet och påverkan av ditt arbete kan också ha stor betydelse för att behålla motivationen.

💡Tips 3: Kontinuerlig kommunikation och regelbunden feedback är viktigt för att stödja medarbetare tillbaka efter semestern. HR kan till exempel erbjuda coaching-sessioner och uppmuntra en öppen dialog för att hjälpa medarbetare att övervinna hinder och behålla motivationen.

Främja work-life-balance

Arbetslivsbalans är avgörande för övergripande välbefinnande och produktivitet. När du återgår till jobbet är det viktigt att prioritera din personliga tid och skapa gränser mellan arbete och fritid. Hantera din arbetsbelastning effektivt, delegera uppgifter vid behov och ta regelbundna pauser för att ladda om. Kom ihåg, en hälsosam arbetslivsbalans leder till större jobbtilfredsställelse och ökad produktivitet.

💡Tips 4: HR kan främja en balanserad arbetsmiljö genom att arbeta strategiskt och  implementera flexibla och moderna arbetsmetoder. Kanske är det dags att börja forska kring en större satsning till nästkommande år nu i höst? Detta kan vara att utforska fördelarna med flexibla arbetstider, en 4-dagars arbetsvecka eller att bygga vidare på den moderna, hybrida arbetsplatsen. Detta bidrar till att skapa en hälsosam och produktiv arbetskultur.


Mål och motivation_<br />HR_s guide för en kickstart efter semestern, blog image 4.png.png


Hur kan Nmbrs hjälpa dig med kickstarten?

HR-strategi och tid för de anställda betyder att du behöver frigöra administriell tid. Med Nmbrs kan du automatisera manuella uppgifter och hantera lön och HR i samma plattform. Det ger dig möjlighet att fokusera på mer strategiska HR-initiativ. Nmbrs erbjuder även olika funktioner såsom hantering av personaldata, lönehantering, tidsregistrering och annat viktigt som du kan behöva för att behandla den fulla medarbetarresan. 

Att återvända till jobbet efter semestern behöver inte vara stressigt! Genom att följa strategierna som presenteras i denna HR-guide kan du smidigt återgå till arbetsrutinerna, sätta meningsfulla mål, höja motivationen och främja en hälsosam arbetslivsbalans. 
Glöm inte heller att utforska Nmbrs kan göra för att frigöra din värdefulla tid som du då istället kan lägga på strategi och de anställda. Boka in en kostnadsfri demo på 30 minuter med en Nmbrs expert och ta reda på hur du kan förenkla ditt företags HR- och löneprocesser nu till hösten!

Blog image, punch card-1

 

 

 

Börja idag

Testa vår programvara gratis i 30 dagar

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post