Menu
Sweden
4 min
7 mar 2022

Magkänsla + data = HR

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

Människor är inga siffror, så hur löser vi ut knutarna mellan data och människa? Detta utspelar sig såklart i många delar av samhället, men kanske extra tydligt blir det när vi ser till HR. Så hur utvecklar vi inom HR denna symbios ? Svaret ligger i en IT-positiv attityd.

 

Vi pratar ofta om automatisering på Visma Nmbrs, vilket kort sagt är ett hjälpmedel för att effektivisera arbetet inom din verksamhet, speciellt när vi ser till samspelet mellan HR och de anställda. Med en otrolig modern utveckling på den digitala sidan för HR har vi nu därför tillgång till mer data än vi någonsin haft, data som säger mycket men som kanske inte målar upp helhetsbilden. Människor är i slutändan inte bara siffror i statistiken. Med automatiserade processer kan vi däremot börja bearbeta datan mer effektivt och på så vis ge mer utrymme till den mänskliga aspekten av HR, vilket innebär ett nära samarbete med människor och processer för att förbättra och stärka företaget. 

 

Därför är det viktigt som HR-proffs att hålla sig uppdaterad om vilka verktyg som finns tillgängliga på marknaden och att börja experimentera med dessa. Det är en del av vad vi kallar en IT-positiv attityd. I framtiden kommer vi säkert att förlita oss ännu mer på data när vi fattar många beslut, även inom HR. Men vi tror inte heller att det finns en anledning till att vara rädd för att bli utbytt av teknologi, business är dock i slutändan av människor för människor, vilket innebär att vi också behöver basera beslut på data i kombination med vår egen magkänsla. Ytterligare en anledning till att hålla sig teknologiskt positiv! 

 

Du lär dig av att experimentera

Att experimentera är inte bara viktigt för ditt företag och dina medarbetare, utan även för dig själv. Utöver det faktum att din organisation kan utvecklas med hjälp av användningen av HR-verktyg, är de nya verktygen även bra för din egen utveckling som HR-specialist. 

Genom att arbeta med olika system upptäcker du vad som är möjligt. Vilka verktyg hjälper dig och vilka fungerar inte överhuvudtaget? På Visma Nmbrs testar vi regelbundet nya program och appar. Detta gör vi för att digitalisering är framtiden och för att vi bryr oss om våra medarbetare, helt enkelt.

 


Magkänsla 
+ data = hr, image 3.png.png

 

Intuitiva system backar upp

Vår interna HR-avdlening arbetar självklart med Visma Nmbrs HR-system. Vår CPO Mariel Dommering har detta att säga om programmet:

“Programmet fungerar strålande. Framför allt i jämförelse med vissa system som jag arbetade med hos tidigare arbetsgivare,” ler hon. “Den största skillnaden mellan traditionella system och Nmbrs är dess intuitiva karaktär. För att förstå vad jag menar: Tänk dig den tidigare WP 5.1 där du behövde lära dig olika kommandon utantill, i jämförelse med nutidens iPad där du kan trycka direkt på skärmen. SINK (skattelättnad) är ett bra exempel. I vissa system måste du först fylla i olika fält och sedan genomföra lönekörningen för att se vilken effekt ändringarna har på lönen. I Nmbrs ser du nästa lönespecifikation direkt, utan fördröjning. Systemet tänker åt dig.”

 

Känslan kring företagskultur

Företagskulturen som vi har på Visma Nmbrs, utan chefer och regler, är ett praktexempel på något som behöver skapas och formas på ett mänskligt sätt. Vår erfarenhet bevisar idag att ju mer du litar på människor, desto mer ansvar tar de. En idé från början sprungen ur god magkänsla, bortom data. Att forma en företagskultur handlar först och främst om att hitta de rätta personerna, utforma bra introduktionsprogram och hålla sig lyhörd för att  genomföra små ändringar där det behövs. Här hittar vi HR-specialister med ett mänskligt fokus ledda av den där så kallade “känslan” för saker och ting, något som inte kan bytas ut av data. Däremot kan denna ges mer utrymme för om andra typiska, administrativa rutinuppgifter har automatiserats och numera behandlas i världen av data.

 

 

Magkänsla 
+ data = hr, image 4.png.png

 

Mer tid för H:et i Human Resources 

För att kunna frigöra tid för att komma i kontakt med din inre, mänskliga kompass behöver du som sagt arbeta med bra verktyg. Först då får du tid och energi över till annat. De flesta HR-processerna kan faktiskt automatiseras fullständigt idag. En så enkel sak som att förbereda uppgifter för någon annan, kostar mycket tid. I Nmbrs kan du till exempel automatisera arbetsflöden för uppföljning, generera automatiska kontrakt och signera eller låta de anställda ansöka om semester, eller ändra address via ett eget appinlogg - allt i en och samma plattform. Covid har snabbat på - och till och med tvingat fram - en snabbare utveckling av digitaliseringen. Med fler anställda på håll för att stanna behöver vi ha processer på plats att hantera data strukturerat. Dels för att vi numera inte bara svänger förbi en kollegas skrivbord och får en påminnelse om deras semesteransökan, och dels för att vi behöver mer avlastning gällande arbete kring administration så att vi kan komma närmre och få mer tid med de anställda och på så vis skapa en starkare gemenskap och närd företagskultur. 

 

Kommer jag bli utbytt av en HR-robot?

Något som hindrar implementeringen av HR-automatisering inom organisationer, är att många HR-specialister fortfarande är rädda för teknologin. Detta ser vi också som en viktig del att bota för att frambringa en IT-positiv attityd. Många vill helst ha direkt kontakt med de anställda. Vi på Visma Nmbrs tror att en kombination är det som fungerar bäst. Magkänsla och data, det ena kompletterar det andra. Vi tror inte heller att du som HR-specialist ska vara rädd för att den mänskliga aspekten kommer att försvinna på grund av mer automatiserring och digitalisering. HR är något som måste skräddarsys för varje organisation. Din mänskliga expertis är behövd. Men en sak vet vi säkert: Varje bransch är idag mer beroende av IT än tidigare. Kunskap om automatisering är framför allt ett måste om du spenderar mycket tid vid ditt skrivbord. Börjar du jobba med HR kommer du att behöva ha att göra med IT.

 

Hur börjar du?

Måste alla börja digitalisera för fullt och införskaffa tio HR-verktyg på en gång? Absolut inte. Ta ett steg i taget för att skapa en stabil grund att utgå ifrån. Allt för ofta anser en organisation att en specifik process tillhör HR, trots att resten av företaget också måste stödja denna. Förklara mer djupgående och dela med er av den bakomliggande orsaken. Din uppgift är att ha kontakt med dina medarbetare, inte att implementera ett verktyg. Det är viktigt att börja med små och enkla lösningar som sedan kan breddas ut. Testa något nytt och bestäm efter en viss tid om ni vill behålla det eller inte. Var inte rädd, världen kommer inte att gå under! Du kan till exempel börja med att mäta engagemang: Låt ett team eller en avdelning inledningsvis använda verktyget. Om det fungerar bra, kan det introduceras till fler avdelningar. Om inte, då är det dags att testa nästa verktyg. Det värsta som kan hända är att du lär dig något nytt!

 

 

Magkänsla 
+ data = hr, image 2.png.png

 

 

Nyfiken på hur du skulle kunna bli avlastad från administrativa rutinuppgifter?
Du kan alltid
boka in en demo med en av våra Nmbrs-experter,
eller ladda ner vår guide om HR-automatisering. 

SE l Mockup Multiple l WP l People are not numbers

Ladda ner vår e-bok om HR-automatisering

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post