Menu
Sweden
2 min
29 aug 2022

Lönevärldens långsamma digitalisering: Paradoxen med den svenska enhörningsfabriken

Visma Nmbrs
Visma Nmbrs

Trots att vi i Sverige i allmänhet är synnerligen digitaliserade, gäller inte det lönesystemen. Du kanske tror att näringslivet snabbt och smidigt har digitaliserat all sin lönehantering, men nej. Trots fördelarna, trots möjligheterna som företagen går miste om.

 

Det är en paradox. Att vi i Sverige är långsamma med att digitalisera och automatisera våra lönesystem. Detta samtidigt som vi är ett av de främsta länderna i världen på just digitalisering. Och en paradox till: Stockholm är rankat som Europas främsta stad vad gäller startup-företag, ibland kallad Enhörningsfabriken. Trots detta är även de företagen sena med innovativa och avancerade lönesystem - jämfört med övriga Europa.

 

EU-rankning digitalisering

För ett drygt halvår sedan kom EU-rapporten DESI* som berättar att Sverige har en hög allmän digital kompetens. I rapporten rankas EU-länderna efter: humankapital, uppkoppling, integration av digital teknik inom näringslivet och digitala offentliga tjänster. Du hittar Sverige på plats tre över EU:s mest digitaliserade länder. Sverige ligger dessutom tvåa inom området humankapital och Sverige har klättrat när det gäller digitaliseringen av offentliga tjänster, från plats tio år 2020 till plats fem nu.

 

Fast. Viss digitalisering är vi i Sverige inte alls så bra på. Redan 2018 visade en studie från Sympa att införandet av moderna lönesystem på svenska företag är förvånansvärt låg. Till och med sämst av de nordiska länderna. Och när EU-kommissionen publicerade DESI* noteras vissa områden där Sverige står inför stora utmaningar, till exempel: 

- digitaliseringsanknuten forskning

- för långsam integration av digital teknik inom näringslivet

- ett stort gap i digitalisering mellan stora och små företag.

* EU-kommissionens ”Digital Economy and Society Index (DESI), nov 2021

 

 

Paradoxen med 
den svenska enhörningsfabriken, blog image 2.png.png

 

Lönesystemen underlättar jobbet

Det som de svenska företagen hittills missat är möjligheten till automatiserade, digitaliserade lönesystem. Kanske beror detta delvis på att vi har relativt komplicerad lagstiftning runt anställningar och kollektivavtal. Men det är minst lika mycket att vi är konservativa kring just tekniken. Vi har i alltför stor del missat vinsterna med digitaliserade system.

 

Förutom att dessa system sparar tid och ger löneansvariga bättre överblick och kontroll, ger samma system även kunder och anställda en bättre tillgång till exempelvis lönespecifikationer eller ledighetsansökningar. Den tillgången vid sidan av full automatisering av enklare eller rutinmässiga löner resulterar i sin tur mindre administration, vilket ger tid och möjlighet till att fokusera på komplexare lönefall.

 

Kanske har svenska företag varit så inriktade på kärnverksamhet och lagstadgor att de stödjande systemen hamnat i skugga? Då är det dags att tänka om. För när lönesystemen digitaliseras och integreras närmare verksamheten förenklas företagets övriga delar.

 

Enhörningsparadoxen

Sedan var det detta med att Sveriges dels har många nyskapande och innovativa startups, inte minst i Stockholmsregionen (därav smeknamnet enhörningsfabriken). Det är anmärkningsvärt att det finns så många startups som lyckas i sina respektive branscher. Fast lika anmärkningsvärt är det att just de mindre företagen inte hänger med inom digitalisering. 

 

Även Tillväxtverket visar i en rapport** att det i Sverige är stor skillnad på mognadsgraden när det gäller digitalisering. Och att det beror till stor del på hur stort företaget är. De mindre företagen har helt enkelt inte hängt med i digitaliseringen. Det är samma sak som DESI-rapporten pekar på: ”… att den digitala mognaden ökar med storleken på företagen”.

** ”Små och medelstora företags digitalisering”, Tillväxtverket juni 2021

 

 

Paradoxen med 
den svenska enhörningsfabriken, blog image 3.png.png

 

Det är svårt att veta de exakta orsakerna till varför digitaliseringen inom lönehantering går så långsam, jämfört med den allmänna bilden. Men en sak vet vi: när digitaliseringen uteblir eller går långsam, drabbar det i slutänden sista raden på verksamhetsrapporten. Utan effektivt lönearbete går företagets övriga verksamhet sämre än vad som är möjligt. Och det är ju bara onödigt.

 

Det goda nyheterna är ändå att allt fler nordiska företag investerar i sina lönesystem. Mest beroende på GDPR och annan kommande EU-lagstiftning.  Dessutom finns i Sverige ett starkt fokus på kompetens och prestationsutveckling, något moderna lönesystem stöttar bra. Du behöver bara digitalisera din lönehantering, så hjälper ditt system dig i ditt dagliga arbete.

 

Nyfiken på att veta mer om var du ska börja? Kul! Läs mer i vår e-bok.

 

Är du nyfiken på hur ett modernt lönesystem i molnet ser ut?

Du kan alltid boka in en demo med en av våra Nmbrs-experter nedan!

SE l Mockup Multiple l WP l Digitalisera din redovisningsbyrå

Ladda ner vår e-bok om digitalisering

Visma Nmbrs
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post