Menu
Sweden
4 min
15 dec 2021

Lön och HR under luppen med en svensk produktexpert

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

HR- eller löneexperten är en strategisk partner för företagets utveckling, men för att ta den platsen behöver de system som klarar av att hantera data enligt vår allt snabbare och mer effektivare samtid. De behöver också leverantörer som hjälper till i utvecklingskurvan mot en branschförändrad roll. Visma Nmbrs egen produktexpert Carissa ger oss mer insyn i hur vi jobbar i vår egen HR- och Löneprodukt Nmbrs för att kunna stötta HR- eller löneexperter för att framtidssäkra deras roller.

 

Vikten av ett gott partnersamarbete mellan kund och leverantör är viktigare än någonsin när vi ger oss in i en allt mer digitaliserad värld. Flexibilitet, transparens och den mänskliga faktorn är några av de tre viktigare spelarna när du ska välja ett gott partnersamarbete för att kunna hålla dig konkurrenskraftig och och aktuell på dagens, såväl som den kommande framtidens, HR- och lönemarknad. HR- och löneexperter måste därför också kunna ställa mer motkrav på vad de behöver för att bygga sin perfekta systemvärld och effektivisera sina processer. Branschen behöver mer agila system som stöttar företagen och deras unika behov.

 

Företag och deras HR- och löneexperter ska inte behöva pressas in i äldre och rigida systemlösningar som matchar ett äldre tänk kring hur man hanterar HR- och löneprocesser och således hämmar företagsutvecklingen och därmed även konkurrenskraftigheten. Därför är behovet av flexibla leverantörer stort, speciellt när det kommer till integrationer.

 

“Så snart integrationsmöjligheter dyker upp som kan göra kundens arbete lättare och effektivare så hoppar vi alltid på den möjligheten. Vi kommer alltid att välja att bygga en integration via API framför en manuell nedladdning. Anledningen är självklar: det sparar tid och automatiserar processerna”, förklarar Carissa kring Visma Nmbrs filosofi kring integrationssamarbeten.

 

 

Lön och HR under luppen med en svensk produktexpert, 2-1

 

Vikten av goda integrationssamarbeten

Visma Nmbrs har valt en agil approach kring integrationsmöjligheter för att effektivisera och säkerhetsställa löne- och HR-processer, men ställer man sig frågan till varför visar sig en större vision uppdagas på horisonten. Nmbrs fyller den behövliga funktionen att avlasta HR- och löneexperterna i lönehanteringsarbetet, medan leverantören Visma Nmbrs hjälper företagen att avancera och ta sig till nästa, önskvärda nivå. Carissa har tagit sig an flera projekt där Visma Nmbrs har jobbat för ett personligare partnersamarbete och påvisar att varje kund och önskemål är unikt:

 

“Ta Balance Economy, till exempel. Utöver lönehanteringen så blev deras unika fokus i partnerskapet med Visma Nmbrs ett integrationsbygge via vårt öppna API. Tillsammans har vi nu skapat deras ultimata lönehanteringsvärld, vilket gör att de nu inte bara har utrymme att tillgodose sina kunder med lättillgänglig och säkerhetsställd lön, utan också kan erbjuda expertrådgivning, hjälpa till med företagsutveckling eller lösa komplexare lönefrågor.”

 

Det eviga kretsloppet mellan lön och HR 

Lön, även om en stor del, är också bara en del av det stora hela när vi ser till helhetsbilden kring interna processer som berör personal och arbete. Därför har Visma Nmbrs också valt att bygga en lösning som täcker behoven kring både lön och HR. Dessa processer går många gånger hand i hand och behöver arbetsflöden som enkelt kopplar samman dem för att inte bara skapa ökad effektivitet, utan också verkligt kvalitetssäkrad lön intill branschens informationsflöden som stadigt ökar i hastighet och omfång för vad som kan hanteras på kort tid. Vi behöver system som ger utvecklingsutrymme för HR- och löneexperterna så att dessa också hänger med i framtidens nya roller som kräver mer expertis kring rådgivning ihop med ett agilare arbetssätt mellan olika avdelningar.

 

 

Lön och HR under luppen med en svensk produktexpert, 4

Att framtidssäkra sin HR- och lönehantering innebär också att välja en leverantör som förstår värdet av att koppla samman olika processer för att med enkelhet kunna skapa effektiva, automatiserade arbetsflöden. Detta för att du som HR- eller löneexpert ska få tid över till att tillgodose marknaden och dina kunder med den mänskliga expertfaktorn i vår allt större, digital värld.

 

“Inom de kommande åren föreställer vi oss ett scenario där du som Visma Nmbrs-kund kommer att jobba med ett komplett arbetsflöde för HR- och lön som gör att du knappt kommer att behöva logga in i produkten för att styra och ställa. Det mesta kommer att vara fullständigt automatiserat: lönerna kommer att vara fullt kvalitetssäkrade och gå rätt igenom utan ett enda knapptryck.”

 

Ett allt mer öppet landskap med öppet API
Med allt fler tjänster och system i bruk behöver vi också skapa ett ekosystem för våra digitala verktyg. Visma Nmbrs jobbar för att lön och HR enkelt och effektivt ska kunna integreras med andra nödvändiga tjänster via vårt öppna API. Det ska vara enkelt att kunna stötta sina företagsprocesser med ideala systemlösningar för att på så vis kunna avlasta verksamheten från administrativt, tidsödande uppgifter. Du ska inte dagligen behöva lägga in data manuellt. Den värdefulla tiden ska kunna användas till andra processer som expertrådgivning, nykundsbearbetning eller företagsutveckling där den mänskliga faktorn är oersättlig. 


“Nmbrs kompletterar dina andra behövliga system, som till exempel avancerad tidrapportering eller bokföring. Du kommer istället i en allt mer digitaliserad värld kunna hålla dig konkurrenskraftig med personlig service, då den mänskliga faktorn kommer att bli allt viktigare. Förutom att ha god tid för både rådgivning och nykundsbearbetning för vidare expansion av din verksamhet kommer du också att kunna hjälpa dina nuvarande kunder med snabbast möjliga service för komplexa, enskilda fall. Det kommer att vara svårt att rivalisera mot. Därför kommer man att välja Visma Nmbrs.” 

 

Innovation och samarbeten

Produktexperterna på Visma Nmbrs är alla överens om att de inom HR- och lönebranschen bör inom de kommande åren känna till produkter som Nmbrs, men alldeles särskilt är det för de byråer som vill framtidssäkra sin HR- och lönehantering med en personlig leverantörspartner, menar Carissa.  

 

“De senaste två åren har vi gått från det grundläggande snickeriet till att finstämma vad vi redan har. Idag jobbar vi mer med att hantera unika fall och att framtidssäkra produkten. Vi har kommit ikapp med vad som förväntas av en svensk HR- och lönehanteringsprodukt och kan nu plocka upp allt mer momentum kring vårt signum: modern innovation och personliga samarbeten.”

 

 

Lön och HR under luppen med en svensk produktexpert, 3

Visma Nmbrs har tio års erfarenhet av molnbaserade HR- och lönesystem. Att använda Nmbrs HR- och lönehanteringssystem gör ditt HR- och löneuppdrag enklare, lättare och effektivare. Du kan välja mellan en rad olika moderna funktioner med digitalt automatiserings- och effektiviseringsfokus i molnet. Bra för företaget, bra för kunderna och bra för dig! 

Undrar du hur Nmbrs skulle funka med din verksamhet, eller är du nyfiken på specifika funktioner i vårt HR- och lönesystem? Boka in en digital kopp kaffe med en av våra Nmbrs-expert  eller ladda ner vår pdf funktionsöversikt nedan! 

 

 

SE l Mockup Multiple l WP l Funktionsöversikt för Nmbrs Accountant

Ladda ner vår funktionsöversikt

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post