Menu
Sweden
3 min
25 feb 2022

Samtidens HR - Under luppen med Visma Nmbrs internationella VD

Martine Janzen
Martine Janzen

Visma Nmbrs har nyligen blivit utsedd till ‘Partner of Choice’ för HR-medarbetare av PW. Då vi i snart två decennier har gjort vårt yttersta för att förenkla processer och avlasta HR-avdelningen med användarvänliga HR-lösningar, är vi självklart mycket stolta över denna utmärkelse. Michiel Chevalier reflekterar därför över vad som har hjälpt oss att komma dit vi är idag och varför våra lösningar är så omtyckta bland HR-medarbetare.


Vikten av digitalisering

Förlängningar av anställningsavtal, löneförhöjningar och onboarding av nya medarbetare. Det finns många HR-processer som kan effektiviseras, enligt Visma Nmbrs VD, Michiel Chevalier. “Effektiva arbetsprocesser gör att varje dag blir lite roligare, både för HR och övriga medarbetare.”

 

Just nu är det mycket som händer inom HR. Coronapandemin har bidragit till att arbetsmarknaden i stort sätt har stått still de senaste två åren, men nu börjar den äntligen röra på sig igen. Vissa väljer till och med att börja om i en helt ny riktning. De byter bransch eller åker utomlands, då de har upptäckt att det även går att arbeta effektivt på distans. Även inflationen stiger ordentligt följd av pandemin. I samband med att arbetsmarknaden vaknar till liv börjar även HR, sakta men säkert, budgetera igen.


HR under luppen med Visma Nmbrs internationella VD, blog image 4

“Coronapandemin har ungefär fungerat som en återställningsknapp”, säger Michiel. “Detta är en stor utmaning för HR. Dels på grund av den extra arbetsbelastning som uppstår när många bestämmer sig för att byta jobb, men även för att HR allt oftare måste lösa nya situationer som uppstår till följd av den pågående internationaliseringen. Ett exempel: Ska en person få samma lön om hen arbetar från Sydafrika? Svåra processer och extra arbetsbörda bör inte vara anledningen till att någon lämnar en organisation.”

 

Effektivisera arbetet

Ett bra HR-verktyg bör därför först och främst effektivisera HR-processerna. “På så sätt kan HR lägga sin tid på det som verkligen är viktigt - att hitta nya och stödja befintliga medarbetare, så att de kan utföra sina arbeten optimalt.”

 

Effektivitet kan bland annat uppnås genom att avlasta HR med de uppgifter som kan hanteras på annat sätt. En medarbetare kan nämligen själv ändra sin adress, anpassa sitt civilstånd eller ange övertid. Michiel säger: “Ett bra verktyg gör det möjligt för en medarbetare att själv kunna genomföra alla de ändringar och förfrågningar som egentligen inte behöver utföras av HR. Hos Nmbrs kallar vi det för HR-automatisering.”

Effektivitet är mer än så, då det även handlar om att aktivt arbeta tillsammans med HR i förebyggande syfte: “Med dagens teknologi kan du skapa olika arbetsflöden, såsom att förlänga ett avtal eller att hantera reseersättning och övertid. Det finns till och med algoritmer som kontrollerar hur stor sannolikheten är att dina medarbetare letar efter ett nytt jobb.”

 

Även dina medarbetare uppskattar om dessa processer automatiseras, eftersom ingen gillar oflexibla rutiner eller att behöva be tre chefer om en underskrift för att få ett utlägg från en jobbresa godkänt. Michiel: “Jag pratade nyligen med en person som sa att han endast en gång per år kunde ange hur han ville ha sin reseersättning utbetald. HR kunde inte hantera ändringar på något annat sätt, på grund av systemet de arbetade med. Där tycker jag att de går miste om en chans, eftersom detta i högsta grad kan påverka medarbetarens liv.”

 

 

HR under luppen med Visma Nmbrs internationella VD, blog image 2

 

Självklara förutsättningar

“Det finns även ett par självklara förutsättningar”, fortsätter VD:n. “Ett verktygs teknologi måste vara extremt användarvänlig och enkel att koppla ihop med andra applikationer inom organisationen. Säkerhet har självklart högsta prioritet. Som leverantör måste du därför uppfylla specifika krav. Vi testar vår plattform flera gånger per år för att försäkra oss om att vi kan skydda din integritet och hålla dina uppgifter säkra.”

 

Michiel förstår att det måste vara en svårt utmaning att börja som ny leverantör idag, på grund av de höga säkerhetskrav som ställs. “De som startar en ny HR-plattform idag, måste redan från början uppfylla samma krav som de stora aktörerna på marknaden. Bortsett från kostnaden att bygga plattformen, kostar det drygt 10 miljoner kronor per år att testa den. För detta måste du alltid hyra in någon annan. Säkerhetskraven kommer heller inte att minska med tiden.”

 

Nya förväntningar

Michiel är glad över att han redan för 18 år sedan startade Nmbrs. “Jag var den första som erbjöd extern HR i Nederländerna. Det var den perfekta tiden att starta, eftersom det var då förväntningar började förändras. Idag vill medarbetare till exempel allt oftare få sin lön utbetald per vecka istället för per månad. Även introduktionsprocessen börjar allt oftare innan den första arbetsdagen. Nya medarbetare kan logga in på intranätet och får förfrågningar via LinkedIn redan två veckor innan de börjar på det nya jobbet. Som ny aktör på marknaden måste du även ha dessa behov i åtanke. Den som har förstått och kan uppfylla dessa förväntningar är enligt mig en bra leverantör.”

 

“Just nu kan jag inte komma på några problem som ännu inte har en lösning”. Det finns ungefär 120 system som stödjer HR med rekrytering, onboarding, löneadministration, community, intranät, resultathantering, vital hälsa och så vidare. Michiel: “Oftast går dessa verktyg att koppla samman med varandra, vilket gör att du kan skapa en skräddarsydd lösning för din verksamhet. Det gör både HR-avdelningens och övriga medarbetares arbetsdag lite roligare.”

 

HR under luppen med Visma Nmbrs internationella VD, blog image 3

 

Nyfiken på mer?
Du kan alltid
boka in en demo med en av våra Nmbrs-experter,
eller ladda ner vår funktionsöversikt som berättar mer om de funktioner
som finns i Nmbrs. 

 

 

SE l Mockup Multiple l WP l Funktionsöversikt för Nmbrs Business
Upptäck mer

Ladda ner vår funktionsöversikt

Martine Janzen
Fleurt stoffige informatie graag op. Soms zelfs met een knipoog. Heeft nooit een mooi handschrift gehad en is nog elke dag dankbaar voor de komst van het toetsenbord.
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post