Menu
Sweden
2 min
19 aug 2019

Varför europas "enhörningsfabrik" ännu inte använder sig av teknologiskt avancerade HR-system

Visma Nmbrs
Visma Nmbrs

Sverige är en förebild när det gäller teknologisk utveckling. Dessutom är Stockholm rankat som Europas egna startup-huvudstad och har förtjänat epitet som “enhörningsfabriken” som direkt följd av alla miljardföretag som har grundats i huvudstaden. Med detta i åtanke är det antagligen lätt att anta, att en majoritet av svenska företag också skulle använda sig av teknologiskt avancerade HR-system - men tänk igen. 

 

En studie som Sympa har genomfört 2018 visar att antagandet av HR-system inom svenska företag är förvånansvärt låg (62,2 %). Trots att det här har visat sig vara en gemensam utmaning för de nordiska länderna, slutar Sverige på sista plats inom nästan alla kategorier som täcks av undersökningen. Hur är det möjligt i ett så pass teknologiskt utvecklat och “tech-vänligt” land?

 

Det visar sig att de nordiska invånarna skiljer sig betydligt mer från varandra än vad man vid första anblick kan tro. Dessutom har vi väsentligt olika tankar kring hur man ska arbeta med HR. Till exempel fokuserar svenskar och finländare mycket mer på att engagera de anställda genom att investera i kompetens- och prestationsutveckling medan danskarna fokuserar mer på rekrytering och att de anställda ska vara tillfredsställda överlag. Det finns givetvis även andra saker som skiljer oss från varandra. Här nedanför följer de två främsta slutsatserna från undersökningen:

 

 

Accountor blog 3, image 4

 

1. Enligt studien är det främsta utvecklingsområdet kvaliteten av övervakningen av processer, där särskilt verktyg och processer som bättre stödjer detta efterfrågas. Nästan alla deltagare svarade att de var missnöjda med kvaliteten på processövervakningen och tillhandahållandet av feedback inom den egna organisationen. Naturligtvis strävar ingen efter sådana resultat. På Nmbrs anser vi att de anställda är organisationens viktigaste tillgång, vilket också är anledningen till att vi har skapat vår egen “best practices” när det kommer till onboarding av nyanställda.

 

Faktum är att vi tilldelar varje anställd en egen mentor, coach och scrum master för att hjälpa den anställde med både sin professionella och personliga utveckling. Coachen finns alltid där och erbjuder ett lyssnande öra och hjälper att navigera dig, oavsett om det gäller professionella eller privata problem. Vi ser att det här påverkar medarbetarna och får dem att både känna sig mer uppskattade samtidigt som de stannar längre inom företaget. Läs gärna mer i vårt dokument om du är nyfiken på detta tillvägagångssätt, dess fördelar och vad vi har lärt oss längs vägen.

2. Det näst viktigaste utvecklingsområdet berör moderniseringen av HR-analyser. För HR innebär affärskritisk analys ofta fortfarande förlegad och grundläggande rapportering. I en majoritet av organisationerna är realtidsanalyser, och i synnerhet prediktiva analyser, ännu under utveckling. För att kunna ändra status quo måste HR-systemsleverantörer bevisa analysens potential inom datadrivet beslutsfattande.


För tillfället verkar analysen vara för långt bort från det dagliga HR-arbetet och används i princip bara av HR-pionjärerna. Vi på Nmbrs tror verkligen på vikten av att omfamna teknologiska utvecklingar och att använda dem till vår fördel. I praktiken innebär det att vi har gjort det möjligt att automatisera många delar av ditt dagliga arbete, så att du kan fokusera på vad som verkligen är viktigt för dig: individerna som gör ditt företag bäst. En välmående anställd säkerställer trots allt kvalitativt arbete.

 

 

Balance Economy blog, image 5

Jag vet. Det har uppdagats en del tråkiga saker här, men låt det inte avskräcka dig! Det finns även bra nyheter: Allt fler nordiska företag kommer att investera i HR-system. Varför då kanske du undrar? Det huvudsakliga skälet till detta har att göra med GDPR-lagstiftningen. Företagen får det allt svårare att följa GDPR utan ett bra HR-system. Utöver detta anses även det svenska fokuset på kompetens- och prestationsutveckling vara en av de viktigaste HR-processerna, vilket innebär att vi faktiskt gör någonting rätt i vårt avlånga land. Vi behöver bara omfamna tanken på teknologi inom HR och låta den hjälpa oss i vårt dagliga arbete.

 

Är du intresserad av att läsa mer om hur du kan HR-automatisera din organisation? Toppen! Ladda ner vår guide. 

 

SE l Mockup Multiple l WP l People are not numbers
Upptäck mer

Ladda ner vår e-bok om HR-automatisering

Visma Nmbrs
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post