Menu
Sweden
3 min
9 aug 2019

Trender inom svensk lön: Framtidsspaning med Zennie Sjölund från Srf konsulterna

Steffi Öhman
Steffi Öhman

Samhället förändras kontinuerligt och allt mer av våra dagliga sysslor och arbetsuppgifter kan skötas digitalt och lättillgängligt direkt i molnet eller via appar. För oss är det idag en självklarhet att t.ex. kunna betala räkningar, se lönespecifikationer eller legitimera oss via mobilen, och troligtvis kommer vi att kunna göra mycket mer än så framöver. Digitalisering, standardisering och automatisering spelar allihopa en viktig roll i samhällsutvecklingen, vilket också innebär nya arbetssätt för redovisningsbranschen.

 

Vi fick en pratstund med Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön/Chef Sak-enheten på Srf konsulterna, Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön. Vilka trender kan vi förvänta oss framöver, Zennie?

 

"Jag tror att vi kommer att gå mer åt det nederländska sättet, där man arbetar med information på ett smartare sätt. Vi har redan påbörjat detta med AGI-rapportering, som har funnits i Nederländerna i många år, och det har påverkat den svenska rörelsen och kommer att fortsätta att göra det framöver. Det här innebär ett annat slags informationsutbyte och att lönecykeln ser annorlunda ut. När det gäller rapporteringen går cykeln från en årsbasis ned på en månadsbasis. Sådana här omställningar sker inte från en dag till en annan. Istället handlar det om en process som kommer att pågå ett tag framöver."

 

 

Zennie blog, image 2

 

Zennie tror att det här är en tydlig trend tillsammans med teknikutvecklingen, och att de två tillsammans går hand i hand. I och med detta teknik- och informationsutbyte blir även relationer väldigt viktiga samtidigt som det ställer högre krav på den som arbetar med lön. 

 

Varför var det viktigt att gå från det årsbaserade till det månatliga systemet som även Nederländerna tidigare har implementerat?

 

"Det handlar om att få allting rätt från början. Uppgifterna som kommer in i den här rapporteringen ligger till grund för så mycket annat och påverkar både företag och anställda samt dig som privatperson: att du får rätt lön vid rätt tillfälle, rätt skatter och rätt förutsättningar när du ska söka bostadslån, för att nämna ett exempel. Om informationsutbytet sker tidigare blir det tydligare att man måste göra rätt från början. Det blir också en av de stora vinsterna, att även om man måste ställa om mycket nu, för att få rapporteringen på en månadsbasis, så får vi på sikt en mer korrekt rapportering."

 

När det gäller lönerollen och dess utformning, är den just nu inne i en större utveckling där fokus på administration istället skiftas till ett fokus på konsultation. Läs mer hur du kan underlätta din administration här. Enligt Zennie märks även detta i kravställningen på vad man ska kunna, och möjliggörs också tack vare den teknikutveckling som sker. Även möjligheten till standardisering och automatisering gör att de traditionella löneadministratörsuppgifterna ersätts av mer avancerade frågor.

 

 

Zennie blog, image 3

 

Sedan årsskiftet 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag per anställd varje månad genom s.k. arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Syftet är att minska administrationen för arbetsgivare, uppgiftslämnande till myndigheter och osund konkurrens samtidigt som de anställda direkt får tillgång till uppgifterna.

 

"Skatteverket var initiativtagare till AGI och vi på Srf konsulterna har varit delaktiga från början. Vi har tillsammans med Nmbrs och andra aktörer jobbat nära Skatteverket för att det här ska bli en bra process och för att vi ska kunna få bästa möjliga utfall. Än har vi inte fått se alla fördelar, men nu har vi lyft på alla stenar och allt som tidigare har varit otydligt har nu kommit upp till ytan. Så fördelarna med rapporteringen kommer vi att se framöver."

 

Vilka lärdomar har du kunnat dra sedan införandet av AGI?

 

"Det här har pågått i snart ett år eftersom den första gruppen startade redan 1 juli 2018. I den första gruppen ingick stora företag som omfattas av personalliggare. De startade för ett år sedan och det var väldigt bra att några fick vara först ut, även fast det var tungt för dem. Det har visat sig att när man inför nya saker är det inte alltid så att man initialt har svar på allt. Dessutom kan det också dyka upp sådant som man inte har tänkt på längs vägen som kan medföra konsekvenser. Det är därför viktigt att ha bra rutiner för hur man hanterar och jobbar kvalitetssäkrande i löneprocessen."

 

 

Zennie blog, image 4

 

Har du några exempel på kommande förändringar i Sverige?

 

"Jag tror att det kommer att bli mer av en gemensam syn på hur man ska rapportera och vid vilken tidpunkt. Det som idag görs på en årsbasis kanske kommer att göras på en månadsbasis, så att man kan få samma hantering. Sedan är det också förändringar på gång när det gäller t.ex. hur man beräknar ut sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Det tror jag blir en stor förändring. Sedan vet jag att det ligger utredningar kring sådant som kan påverka lön inom arbetsrätt och när det gäller rapportering av pensioner. Det kommer säkert även bli förändringar kring kollektivavtalen. De är under press nu med tanke på att de kanske måste förändras och anpassas efter marknadens nya typer av anställningar. Jag tror att det kommer att hända mycket framöver."

 

Enligt Zennie är det viktigt att också ta vara på möjligheterna som den nya teknologin medför samtidigt som det måste finnas bra omställningsmöjligheter. Förändringstakten sker allt snabbare och då gäller det att arbeta med lätthanterliga och flexibla system.

 

"Jag har följt Nmbrs ett tag och tycker det är ett spännande företag. Det jag gillar med Visma Nmbrs är att man har en tydlig plan med vart man vill komma framöver"

 

Psst... Alla medlemmar i Srf konsulterna får 15 % rabatt på första året med Nmbrs!
Boka in en online demo med en av våra Nmbrs-experter via länken nedan för att ta en titt i systemet och lära dig mer om hur Nmbrs fungerar för byråer!

 

Börja idag

Testa vår programvara gratis i 30 dagar

Steffi Öhman
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post