Menu
Nmbrs
2 min
21 mar 2024

Förenkla medarbetarnas övergång till AI – vår senaste e-bok visar dig hur

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

I vår nya e-bok, ”AI och HR – att facilitera förändring på den moderna arbetsplatsen”, tar vi dig i handen och leder dig rätt i övergången till nya arbetssätt där AI ska integreras i de dagliga rutinerna. Här får du svart på vitt hur du bäst får gehör hos medarbetarna: hur du adresserar oro eller missförstånd, samt hur du kan kommunicera mervärde och inspirera till effektivisering.


HR-avdelningen har en viktig roll i att utrusta medarbetarna inför nya tider och arbetssätt. Den senaste teknikutvecklingen med avancerad AI ses hos vissa anställda som ett stort hot, medan andra medarbetare kan se stora möjligheter. Oavsett vilket är AI här för att stanna och det ska landa hos alla på företaget. För att få igenom en sådan här omvälvande förändring krävs det därför att HR steppar upp och levererar, och med ett genomtänkt förändringsarbete kan du förklara en tydlig vision för att få med dig alla inom organisationen att arbeta mot samma mål.

I vår nya e-bok har vi därför lagt fokus på det viktigaste för dig som jobbar med personalfrågor i förändringstider. Du får en enkel steg-för-steg-guide där du lär dig kombinera Kotter- och Lewin-modellerna och får en bra grund att stå på. Du får även tips på hur man smidigt tar sig genom implementeringen och fortsätter utveckla en arbetsmiljö där medarbetare trivs i framtiden.


Minska stressen med payhacks, blog image 1


Under resans gång: informera, utveckla och belöna

Arbetsmiljön är a och o på en arbetsplats, men den är aldrig statisk utan den förändras givetvis i takt med sin tid. HR-avdelningen kan dra nytta av detta och stå som en motpol till de snabba skiftena. Om HR är en fast punkt när förändringens vindar viner kan medarbetarna lättare kliva ur sin bekvämlighetszon och våga testa nya, AI-anpassade arbetssätt.

En arbetsplats innehåller till största delen människor, men en allt större del utgörs numera också av teknik – en teknik som blir allt mer avancerad för varje dag som går. För att minska oro för det okända kan HR-avdelningen även introducera förändrade arbetssätt via bland annat kommunikation, utbildning och belöning, och anpassa förändringsarbetet allt eftersom. När organisationsutvecklingen kantas av positiva inslag, som stöttar och uppmuntrar de anställda, kan HR få till en smidig övergång, och medarbetarna slipper känna ilska och oro, som annars är så vanligt förekommande vid stora förändringar.


Sammanlänkade, blog

Vill du hänga med i utvecklingen och rida på AI-vågen?

 Vi på Nmbrs har tagit fram en ny e-bok som guidar dig till en effektivare övergång när ni ska integrera AI på er arbetsplats. Genom att använda beprövade metoder inom förändringsarbetet slipper du uppfinna hjulet och kan framtidssäkra din HR-avdelning på ett enklare och snabbare sätt. Du får en snabb inblick i vad du behöver för att utarbeta en genomtänkt förändringsstrategi och ta steg på steg som förbättrar er kommunikation internt, ger ökad förståelse hos medarbetarna och i slutändan resulterar i en arbetsmiljö där alla tar ett gemensamt ansvar för utveckling och ständig förbättring. Det här kan bli ditt första steg på er förändringsresa. Är du redo? Ladda ner vår e-bok för att komma igång!


AI och HR Mockup
Börja idag

Ladda ner vår kostnadsfria e-bok på ett kick!

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post