Menu
Sweden
4 min
28 feb 2023

En plats i ledingsgruppen tack vare HR-automatisering

Visma Nmbrs
Visma Nmbrs

HR-personer tar inte alltid den plats de borde i en ledningsgrupp. Som HR-specialist med fokus på långsiktiga strategiska frågor förtjänar du en plats i ledningsgruppen, men med många administrativa utmaningar kan det vara svårt att få tid till strategi. Men med HR-automatisering och insyn i HR-data kan detta förändras. 

 

Många HR-chefer och HR-rådgivare är allt för upptagna med administrativa uppgifter. Det trots att tekniken idag erbjuder alla tänkbara lösningar som frigör tid för andra viktiga uppgifter, som t.ex. utveckling av medarbetare, coaching, strategi och ledningsrådgivning. Så behöver det inte vara. 

 

Människan i centrum
Det finns åtskilliga företag som fokuserar på utveckling av talanger, social innovation och där människorna står i centrum i allt som görs – oavsett om det handlar om HR-rådgivning, affärscoaching eller organisationsutveckling. För dem är det livsnödvändigt att fördjupa sig sina arbetsprocesser för att ta reda på om de fungerar väl. Passar företagskulturen med den kultur som medarbetarna önskar sig? Får de tillräckligt med utrymme att utnyttja sina styrkor? Behöver något förändras för att förbättra resultaten? 

För att få svar på dessa frågor i organisationer där medarbetarna kanske är den enda, och viktigaste resursen, kopplas olika discipliner samman. Företagen fokuserar på att så väl individer, team och omgivning gynnas, både när det kommer till den personliga utvecklingen och organisationens tillväxt. De har ett synsätt som tillåter medarbetarna att använda sin talang på ett sätt som främjar företaget. Här spelar HR-funktionen, tillsammans med insyn i data, en mycket viktig roll. 

 

Blogg, En plats i ledingsgruppen tack vare HR-automatisering 2

 

Det är här automatiserade, intelligenta system kommer in. Systemen frigör tid och möjliggör för HR att ägna sin värdefulla tid till de långsiktiga strategiska frågorna, istället för administrativa rutinuppgifter. Arbetsuppgifter som ger större legitimitet i att HR faktiskt får en given plats i ledningsgruppen. Kanske är det därför allt fler HR-specialister välkomnar HR-automatisering med öppna armar – och också gör anspråk på sin strategiska position och roll!

 

Kombinerad funktion
Naturligtvis går det inte att sopa alla rutinuppgifter under mattan, speciellt inte i små- och medelstora företag eller hos de som befinner sig i en scale-up-fas. Där har HR en väldigt bred funktion, med en dominerande administrativ sida och en sida med mer strategiska uppgifter. 

I praktiken tar de dagliga uppgifterna mest uppmärksamhet och tid, medan rollen som oberoende strategisk affärspartner sällan får lika mycket utrymme. Genom att ta hjälp av automatiserade och intelligenta system, som i sin tur tar hand om de rent administrativa löne- och HR-uppgifterna, kan HR få mer tid över arbeta med de viktiga strategifrågorna. Frågor som: Hur lockar din företagskultur fram det bästa hos människor? Hur kan vi förbättra medarbetarnas upplevelse? Vilka processer kan förbättras? Vad kan vi göra för att anställda, med stolthet och entusiasm, strävar efter att nå företagets mål? Ett intelligent system bidrar helt enkelt till att frigöra tid, som hjälper dig att aktivt kunna arbeta med de långsiktiga utvecklingsfrågorna. 

 

Pandemin har bevisat vikten av en stark HR-funktion
Under coronapandemin har HR visat sig vara viktigare än någonsin. Det är framför allt under osäkra tider som någon måste övervaka företagskulturen, hålla värdena vid liv och engagera de anställda. Något som vi nu också ser komma i en påfrestande lågkonjunktur.  Det är inte ovanligt att högre chefer har fullt upp i vardagen och inte tillräckligt med tid för uppgifter som innefattar de mjuka värdena. De kan behöva hjälp att kommunicera dessa värden. Vi kan ta ett företags värderingar och mål som ett exempel. De är normalt glasklara för ledningen, men ställs frågan till mellanchefer är inte värderingarna lika självklara. Hur ser det då ut på resten av arbetsplatsen? Den genomsnittliga medarbetaren har sällan en bild av de övergripande målen, trots att detta är mycket viktigt för bra resultat och företagets framgång. 


Blogg, En plats i ledingsgruppen tack vare HR-automatisering 3

En HR-funktion som leder och coachar människor
När en företagsstrategi ska förklaras och översättas till handlingsplaner och dagliga rutiner finns det vanligen utrymme för förbättring. Att investera i ett bra system för personalinformation ger möjligheter att skapa en bra HR-ledning som tänker med, och ger råd, till ledningsgruppen. HR-specialister kan då ta rollen som den som hjälper chefer att bli coachande ledare, som stöttar medarbetare och tar med dem i förändringsprocesser, vilket ger positiva effekter. Med mer tid frigjord för den strategiska delen av HR-arbetet, kan du bli den som hjälper din organisation att vara anpassningsbar och därmed framtidssäkrad. 

Framtiden kräver flexibilitet och HR har en nyckelposition i ett flexibelt arbetssätt, men det förutsätter att företagsledning och HR-funktionen tar vara på och gör något av de nya insikter som ett effektivt verktyg bidrar till. Trots implementeringen av bra prestanda- och utvecklingssystem är det är fortfarande allt för vanligt att nya insikterna uteblir, då bara bråkdelar av systemens potential nyttjas. Använd tekniken smart och du kommer att ta stora steg framåt.  

Från svarta hål till tydliga insikter
Vi på Nmbrs upplever att det fortfarande är för få organisationer som använder sig av automatisering och integrering av processer och system. Lika vanligt är det att företag har alla uppgifter digitalt, men liten eller ingen insikt i vad all data de samlar in kan bidra med för viktig affärsinformation om den bearbetas på rätt sätt. Varför samla mycket data om du inte gör något med den? 

Allt börjar självfallet med datainsamling, men nästa steg handlar om att, på ett strukturerat sätt, analysera datan och den affärsinformation du får från ett integrerat och digitaliserat system som samlar och behandlar all personaldata på ett och samma ställe. Vi uppskattar att mer än hälften av alla företag inte strukturerar sin data på ett optimalt sätt, utan låter värdefull affärsdata försvinna in i ett stort, svart hål. 

 

Blogg, En plats i ledingsgruppen tack vare HR-automatisering 4


Med väl bearbetad data kan du enkelt se om ni arbetar med rätt saker. Rätt förädlad data tydliggör vilka åtgärder som behöver vidtas för att t.ex. förbättra arbetsprocesserna. Den kan också kasta ljus på olika behov, t.ex. att planera in samtal eller träning och utbildning för anställda. 

Företag som de facto utnyttjar kraften i denna data för att stärka organisationen och medarbetarna upplever stora konkurrensfördelar. De har kunnat förbättra sig och snabbare anpassat sig till förändringar på marknaden. 

Ett strategiskt, tidsbesparande verktyg, tack!
På ett sätt går det att förstå att det saknas tid att jobba aktivt med insikter som företagsdata erbjuder, då HR-funktionen har så många olika arbetsuppgifter på en och samma gång. Därtill har utbudet av verktyg tidigare varit mycket fragmenterat. Varje separat HR-process – från löneadministration och semesteransökningar till rekrytering, omdömen och utbildningar – har normalt haft sitt eget nischade verktyg. 

Men så ser inte verkligheten ut längre. Hur bra skulle det kännas om det fanns ett komplett system som täcker alla delar? Då menar vi en modul som inte bara innehåller HR-data, utan även information om t.ex. företagskultur och strategi. Tänk tanken att bara arbeta med ett enda verktyg som länkar samman data för omsättning, frånvaro och hur nöjda medarbetarna är för att bara nämna några exempel. Där synliga signaler och trender ger basinformation, så att du som HR-specialist kan förutse vilka knappar du måste trycka på för att inte köra fast längre fram. 

Nyttjar du den nya tekniken korrekt – genom att exportera data, arbeta med och tolka den på rätt sätt – kan du sätta fokus på de frågor där det verkligen gör mest nytta. Det är vår övertygelse att alla kommer att tillgång till ett sådant strategiskt verktyg i framtiden. Skulle inte det förändra din vardag?

 

Blogg, En plats i ledingsgruppen tack vare HR-automatisering 5


Nyfiken på hur ni bättre kan ta tillvara data i ditt företag? Du kan alltid boka in en demo med en av våra Nmbrs-experter!

 

 

Börja idag

Testa vår programvara gratis i 30 dagar

Visma Nmbrs
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post