Menu
Nmbrs
2 min
16 maj 2024

En bevisad metod för att minska jobbstress (plus ett interaktivt test)

Simone Kennerfalk
Simone Kennerfalk

Är du en av många HR- och lönespecialister som hela tiden känner sig överväldigad av jobbstress? Du är inte ensam. Trots att ditt yrke inte involverar kirurgiska ingrepp, visar forskning att dina stressnivåer med största sannolikhet är högre än hos hjärnkirurger. Anledningen? För att stress främst är kopplat till känslan av kontroll – och hjärnkirurger upplever oftast mycket hög kontroll.


Sambandet mellan stress och kontroll

Att stress avgörs av hur mycket kontroll man upplever, konstaterades i en stor metaanalys med data från 138 700 deltagare i olika studier.

På samma sätt som servitriser enligt studien upplever hög jobbstress p.g.a. låg kontroll, tror vi detsamma gäller i HR- & löneyrken: tidsbrist, korta deadlines, nya lagar och låg förståelse från medarbetare bidrar alla till en låg känsla av kontroll.

Först när man förstår vad som orsakar negativ stress, kan man använda rätt metod för att undersöka arbetsmiljön, identifiera stressfaktorerna och hitta sätt att minska stressen. Krav-kontroll-modellen är ett verktyg som kan transformera din arbetsdag genom att hjälpa dig förstå din arbetsmiljö och dina stressnivåer.

Gör stresstestet: få resultat och förslag på 2 minuter.


Stressblogg, 1


Vad är Krav-kontroll-modellen?

Svensken Töres Theorell utvecklade Krav-kontroll-modellen som analyserar arbetsrelaterad stress genom tre huvudaspekter:

Krav: Mängden och komplexiteten i ditt arbete.

Kontroll: Din förmåga att påverka och hantera dina arbetsförhållanden. Kontroll är det mest avgörande när det kommer till stress.

Stöd: Den hjälp och de resurser du får från din arbetsplats.

Du kan bättre identifiera orsakerna till stress på jobbet och lära dig att kunna hantera dem effektivt genom att förstå dessa faktorer, vilket leder till en hälsosammare och mer produktiv arbetsmiljö som kan motverka stress.

Din arbetssituation: Vilken av de fyra kategorierna tillhör du?

Avspänd: Låga krav och hög kontroll. Denna arbetsmiljö anses vara den mest gynnsamma, eftersom den ger en känsla av att man har kontroll över sitt arbete och minskar sannolikheten för att uppleva stress.

Passiv: Låga krav och låg kontroll. Detta anses vara en mindre gynnsam arbetsmiljö, eftersom man kan känna sig oengagerad, vilket kan leda till känslor av tristess och missnöje.

Aktiv: Höga krav och hög kontroll. Denna arbetsmiljö anses vara engagerande och utmanande, eftersom man måste använda sina färdigheter och sin förmåga att fatta beslut för att hantera höga arbetsbelastningar. Denna kategori kan vara stressande om kraven inte balanseras med den kontroll som finns tillgänglig.

Spänd: Höga krav och låg kontroll. Den mest stressande arbetsmiljön, eftersom man kan känna sig överväldigad av sin arbetsbelastning och sakna den kontroll som krävs för att hantera den effektivt. Höga nivåer av arbetskrav utan tillräcklig kontroll kan leda till kronisk stress, vilket under längre tid påverkar både fysisk och psykisk hälsa.

I alla kategorier kan man uppleva och mäta hur mycket stöd man upplever från personer, processer och teknik. Stödet spelar en viktig stötdämpande roll och bidrar till att lindra de negativa effekterna av höga arbetskrav på stress och välmående.

Även om högre nivåer av upplevt socialt stöd (särskilt från chefer) är förknippat med bättre stresshantering och work-life-balance, är det inte ett långsiktigt substitut för högre kontroll.


Krav-kontroll-modell-desktop

Stresstestet: en personlig, praktisk plan för att minska jobbstress

Ta nästa steg och dra nytta av vårt stresstest! Få en bland annat en djupare förståelse för hur Krav-kontroll-modellen kan tillämpas på din specifika situation och hur du förhindrar psykisk ohälsa. Testet är anpassat för HR- och lönespecialister och tar bara 2 minuter.

Gör stresstestet: få resultat och förslag på 2 minuter.

Din framtida arbetsdag: Minska stressen idag

Att förstå och tillämpa Krav-kontroll-modellen är inte bara en metod för att få hjälp med att minska stress; det är ett verktyg för att transformera hur du arbetar. Genom att regelbundet utvärdera och justera dina arbetsrutiner kan du skapa en hållbarare och mindre stressig arbetsmiljö.

Är du redo att förändra ditt arbetssätt? Kom ihåg att göra vårt stresstest idag och unna dig en lugn stund!

Digitalisera din redovisningsbyrå
Upptäck

Ladda ner vår kostnadsfria e-bok på ett kick!

Simone Kennerfalk
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post