Menu
Sweden
1 min
22 jul 2019

Det är dags att börja digitalisera din redovisningsbyrå

Steffi Öhman
Steffi Öhman

Digitaliseringen är på ingång med stormfart, därför bör du också välkomna den och den nya rådgivarrollen som föder fler affärstillfällen för dig och din bransch. 

 

Det är inte bara samhället i stort som kontinuerligt genomgår digitala utvecklingar, även redovisningsbranschen är i ständig utveckling och drivs i mångt och mycket av digitalisering, standardisering och automatisering. Den digitala utvecklingen beror på flera faktorer varav en är att den digitala acceptansen i samhället ständigt ökar. Andra faktorer härleds både från generationsskiften och förenklade, men framförallt mer användarvänliga system.

 

Dessutom kommer allt mer av det manuella arbetet att bli ersatt av högteknologiska system framöver. Men än behöver du inte oroa dig för att bli arbetslös! Det finns mycket att vinna på att istället utveckla din affärsmodell och skifta fokus från den traditionella rollen som administratör, för att istället övergå till att bli rådgivare åt dina kunder.

Catarina Lindahl, VD Accountor Finago:
”Digitaliseringen kommer oavsett om man vill det eller inte. Vi är inne i en ganska stor förvandling just nu och både företag och redovisningsbyråer börjar inse fördelarna med att förflytta sig till ett digitalt arbetssätt. Att arbeta digitalt sparar tid och pengar för båda parter samtidigt som det möjliggör ett tätare samarbete mellan dem.”

 

Lär känna dina kunder och utöka dina tjänster

För att kunna erbjuda de tjänster som dina kunder faktiskt efterfrågar behöver du lära känna deras behov. Utan denna kännedom blir det väsentligt mycket svårare att skräddarsy erbjudanden som möter kundernas behov. Det finns många olika tillvägagångssätt när det gäller att lära känna sina kunder. Ett råd är att ha kundens problembild i åtanke och de olika utmaningar som kunden möter. Det är också viktigt att fundera över vilket adderat värde du som rådgivare kan bidra med.

 

Catarina Lindahl, VD Accountor Finago:
”Det digitala arbetssättet kommer att göra byråer mer flexibla och effektiva. Redovisningsbyråer kommer därför att behöva göra en ny affärsplan som fortfarande ger stöd till kunder samtidigt som de agerar rådgivare. Redan nu har flera byråer börjat erbjuda rutinbokföring till fast pris.”

 

Skapa en ny affärsmodell och vinn ännu mer

När fokus skiftas från en mer administrativ roll till en mer rådgivande roll behöver även affärsmodellen ses över och justeras. För att kunna skapa en ny affärsmodell som bättre passar det nya fokuset, är det viktigt att först ta reda på vad man vill ägna sig åt som rådgivare.

 

 

Nyfiken på att läsa mer?

I vårt e-bok kan du läsa mer om den digitala utvecklingen och om hur din redovisningsbyrå kan gå tillväga för att skifta fokus genom tre exempel på olika slags rådgivarroller: App, HR och löne- och/eller ekonomisystem.

 

 

 

SE l Mockup Multiple l WP l Digitalisera din redovisningsbyrå

Ladda ner vår e-bok om digitalisering 

Steffi Öhman
Nyhetsbrev

Få månatliga uppdateringar i din e-post