Utvalda

Filter By Categories
Björn Bylund
By
november 26, 2020

Svar på frågor från Lönedag

mikael-has-avatarEfter vår Lönedag förblev några specifika lönefrågor obesvarade. Därför har vi tillsammans med Senior Advisor Mikael Hasselborg, ämnesexpert inom Lön på Iterum, bestämt oss för att få klarhet i saken!

 

 

Fråga 1: Vid beräkning av lönebaserat utrymme för utdelning som ska plockas ut 2021 och man har haft korttidspermitterad personal under 2020, ska man räkna då på ordinarie bruttolön eller bruttolön minus avdrag för permittering?

 

Svar: Ersättning för korttidsarbete ingår inte i underlaget för beräkning av lönebaserat utrymme så det är bruttolön minus stöd för korttidsanställning som gäller.

 

Utdelning som betalas ut under 2021 deklareras 2022 och baseras på 2020 års resultat. Skatteverket har med andra ord gott om tid för ett nytt ställningstagande i frågan om det skulle vara nödvändigt.

Vår bedömning är att reglerna i denna fråga inte kommer att ändras.

 

För dig som vill läsa mer om detta. 

 

 

 

NMBRS_5

Fråga 2: Förlåt är det inte så att man inte får ta utdelning om man har fått stöd från Tillväxtverket?

 

Svar: När det gäller utdelning under 2021 finns inget beslut men rimligen borde Tillväxtverket kunna göra samma bedömning som för 2020. Det vill säga utdelning är inte möjlig att kombinera med stöd.

 

En grundläggande förutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Detta går inte at kombinera med utdelning.

 

För dig som vill läsa mer om detta.


Nmbrs-It-is-all-about-the-mindset
Fråga 3: Hur är det om någon varit föräldraledig utan utbetald lön under jämförelsemånaderna?

 

Svar: Utifrån hur vi tolkar anvisningarna kan man inte tillämpa korttidsarbete för en person som varit föräldraledig med fullt löneavdrag under jämförelsemånaden. Begreppet ”anställd” är i detta fall missvisande. En anställd som är föräldraledig har ju uppenbart varit anställd under jämförelsemånaden. Problemet handlar mer om den ersättning som utgått som ska utgöra grund för korttidsarbete med en viss procent. AGI ger möjlighet till enkel och automatiserad kontroll av jämförelsemånaden respektive den eller de månader där stöd för korttidsarbete utgår.

 

nmbrs-narrative_payroll-herosvgVi hoppas att dessa svar kommer hjälpa dig i din lönehantering! Spara tid på rutinmässiga uppgifter och fokusera mer på svåra lönefrågor med hjälp av vårt molnbaserade system! Självklart kan du boka in ett samtal med oss för att hitta en lösning för just er verksamhet.

nmbrs-CTA-tech-blog-click-here