Partner worden

Nmbrs® kent een uitgebreide API, hiermee kunt u zelf een integratie realiseren. Wanneer deze integratie ook interessant zou kunnen zijn voor de klanten van Nmbrs® dan kunt u een integratie partner worden. Hiervoor ontwikkelden wij het volgende stappenplan:

Hieronder zijn de stappen één voor één uitgelegd:

Stap 2 – Integreer uw product met Nmbrs®.

Wij adviseren u de focus te leggen op het zo snel mogelijk realiseren van een eerste versie, waarin u zicht richt op de basis elementen. In latere versies kunt u zicht richten op verder uitbreidingen.

Start met het lezen van onze API: Getting started voor developers. Hier vindt u informatie over het aanvragen van een gratis Nmbrs® demo account en details over onze API. Wanneer u vragen heeft tijdens de ontwikkeling kunt u altijd contact opnemen met ons API team.

Wanneer u meer bekend bent met onze API stellen wij voor contact op te nemen met ons Nmbrs® API team voor een afspraak. Tijdens deze afspraak kunnen we uw voorgenomen integratie in meer detail te bespreken. In deze bijeenkomst beantwoorden we graag al uw vragen met betrekking tot Nmbrs® en het Nmbrs® partner programma. Het kan zijn dat een korte web demonstratie van uw product gewenst is.

Stap 3 – Verzorg toereikende eindgebruikerssupport en documentatie.

Uw support documentatie dient een duidelijk overzicht van de integratie te bevatten. De minimale vereisten zijn: setup details, algemene gebruiksinstructies en FAQ’s. Deze informatie dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor klanten en Nmbrs®. Hiernaast dient deze altijd volledig up to date te zijn.

Stap 4 – Demonstreer uw integratie aan het Nmbrs® API team.

Wanneer uw integratie gereed is dient u een afspraak met het Nmbrs® API team te maken voor een nadere productdemonstratie. Tijdens deze demonstratie wordt de volledige integratie, eindgebruikerssupport en documentatie getoond.

Stap 5 – Start een pilot met drie Nmbrs® klanten.

Uw integratie dient in de praktijk te worden getest met minimaal drie Nmbrs® Klanten. Zo nodig kunnen wij u helpen met het vinden van geschikte pilot deelnemers. De duur van deze pilot is afhankelijk van de complexiteit en de stabiliteit van de integratie. Beëindiging van de pilot vindt plaats bij volle tevredenheid van alle betrokken partijen.

Stap 6 – Maak een landingspagina op uw website welke uw integratie met Nmbrs® beschrijft en demonstreert.

Wanneer alle eerdere stappen naar onze tevredenheid zijn afgerond maakt u een landingspagina en voorziet u ons van de nodige informatie. Uw Nmbrs® landingspagina bevat minimaal de volgende gegevens:

  • Het logo van Nmbrs®
  • Een link naar de website van Nmbrs®
  • Ons telefoonnummer: +31 (0)85 888 9961
  • Ons e-mailadres: info@nmbrs.nl

Stap 7 – Publiceer uw integratie.

Wij verzorgen de presentatie van uw product op onze website. Tevens zullen wij onze sales- en supportafdeling op de hoogte stellen van uw integratie. Onze marketingafdeling zal met u contact opnemen betreffende de plaatsing van de koppeling op onze website en een eventueel nieuwsbericht.Mocht u vragen hebben over het integratie partner programma of het worden van een integratie partner, laat het ons weten.